ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
2   โรงเรียนบ้านหนองหมู
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
3   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
4   บ้านน้ำขียว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
5   โรงเรียนบ้านนาวังแหน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
6   โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
7   โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2562 16:44:49
8   โรงเรียนบ้านสระเกษ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2562 13:29:32
9   บ้านวังปลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2562 11:10:55
10   โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 19:42:38
11   โรงเรียนบ้านกลาง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 10:32:10
12   บ้านซับสามัคคี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
13   โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
14   โรงบ้านถ้ำมงคลชัย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
15   โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
16   บ้านศรีมงคล
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
17   โรงเรียนบ้านรังย้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
18   โรงเรียนบ้านเข็มทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2560 09:13:24
19   โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 15:12:58
20   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 14:33:04
21   โรงเรียนบ้านหนองแจง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:26:15
22   โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:40:49
23   โรงเรียนบ้านปากตก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:00:30
24   โรงเรียนบ้านท่าแดง (เพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 11:43:36
25   โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 11:35:51
26   โรงเรียนบ้านสระกรวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 09:46:53
27   โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 21:57:22
28   โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 16:46:59
29   โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 16:33:33
30   โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 15:07:40
31   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 11:56:26
32   โรงเรียนบ้านลำพาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 11:29:10
33   โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 10:30:39
34   โรงเรียนบ้านคลองกรวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 07:53:31
35   โรงเรียนบ้านราหุล
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 18:58:16
36   โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 18:47:31
37   โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 17:07:23
38   โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 15:55:30
39   โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:57:12
40   โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:39:30
41   โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:39:28
42   โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:38:54
43   โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:35:04
44   โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:21:45
45   โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:15:55
46   โรงเรียนบ้านวังขอน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 14:08:41
47   โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 13:48:17
48   โรงเรียนบ้านวังท่าดี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 13:26:21
49   โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 13:25:24
50   โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 13:21:44


ทั้งหมด 188 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th