ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
2   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 6 กันยายน 2563 15:53:35
3   โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 15 สิงหาคม 2563 22:24:06
4   โรงเรียนบ้านแม่ใจ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 สิงหาคม 2563 14:44:05
5   บ้านเด่นใหม่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
6   วัดป่าแดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
7   โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร 8
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 พฤษภาคม 2561 15:34:36
8   โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 กันยายน 2560 20:09:26
9   โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
10   โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 13:28:53
11   โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:27:58
12   โรงเรียนบ้านสันทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:21:42
13   โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:16:28
14   โรงเรียนบ้านห้วยศาลา(แม่อาย)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:15:12
15   โรงเรียนบ้านห้วยบอน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:12:43
16   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:10:14
17   โรงเรียนบ้านสันปอธง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:09:16
18   โรงเรียนบ้านหลวง แม่อาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:07:33
19   โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:05:25
20   โรงเรียนวิรุณเทพ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:05:15
21   โรงเรียนสันติวนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 10:03:22
22   โรงเรียนบ้านสินชัย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:57:51
23   โรงเรียนวัดนันทาราม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:55:17
24   โรงเรียนบ้านปงตำ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:55:06
25   โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:52:44
26   โรงเรียนบ้านต้นส้าน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:51:23
27   โรงเรียนบ้านผาแดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:51:10
28   โรงเรียนบ้านหัวนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:49:57
29   โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:47:08
30   โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:43:55
31   โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:43:43
32   โรงเรียนบ้านแม่คะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:42:30
33   โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:41:08
34   โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:40:09
35   โรงเรียนบ้านม่วงชุม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:40:07
36   โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:40:00
37   โรงเรียนบ้านสันม่วง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:39:26
38   โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:39:20
39   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 3
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:39:16
40   โรงเรียนห้วยปู
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:36:18
41   โรงเรียนแกน้อยศึกษา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:35:28
42   โรงเรียนบ้านป่าบง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:34:20
43   โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:34:14
44   โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:33:34
45   วัดป่าแดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:31:43
46   โรงเรียนบ้านดอนชัย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:28:27
47   โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:28:24
48   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ฯ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:27:41
49   โรงเรียนบ้านลาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:27:35
50   โรงเรียนบ้านปางสัก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2559 09:26:02


ทั้งหมด 141 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th