ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนโยนกวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 16 เมษายน 2563 17:10:38
2   โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 15 เมษายน 2563 14:10:03
3   โรงเรียนบ้านจ้อง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
4   บ้านสันมะนะ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
5   โรงเรียนบ้านสันนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
6   โรงเรียนบ้านสันธาตุ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 21:20:43
7   โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 12:03:46
8   โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 11:08:09
9   โรงเรียนบ้านสันทราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:36:04
10   โรงเรียนบ้านปางสา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 12 มิถุนายน 2558 13:25:56
11   โรงเรียนบ้านเทอดไทย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 5 กันยายน 2557 10:26:11
12   โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2557 17:21:27
13   โรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาฯ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 สิงหาคม 2557 14:25:54
14   โรงเรียนบ้านห้วยไร่
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 17 สิงหาคม 2557 19:23:47
15   โรงเรียนสันโค้งแม่จัน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 16 สิงหาคม 2557 12:50:34
16   โรงเรียนบ้านป่ายาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 29 พฤษภาคม 2557 16:03:41
17   โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 14 พฤษภาคม 2557 22:43:44
18   โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 มิถุนายน 2556 14:07:12
19   โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 25 มิถุนายน 2556 21:04:40
20   โรงเรียนบ้านสันหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2556 09:13:25
21   โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 4 พฤษภาคม 2556 13:01:48
22   โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 เมษายน 2556 17:49:07
23   โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 19 เมษายน 2556 15:20:36
24   โรงเรียนทุ่งฟ้าฮ่าม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 8 เมษายน 2556 20:39:33
25   บ้านปางมะหัน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 8 เมษายน 2556 13:24:07
26   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 4 เมษายน 2556 14:15:44
27   โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 4 เมษายน 2556 12:38:01
28   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 19 มกราคม 2555 13:57:08
29   โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 18 มกราคม 2555 16:24:23
30   โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 มกราคม 2555 14:52:13
31   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 มกราคม 2555 09:10:08
32   โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 12 มกราคม 2555 14:13:06
33   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 12 มกราคม 2555 14:13:01
34   โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 11 มกราคม 2555 13:34:35
35   โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 9 มกราคม 2555 13:24:12
36   โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 9 มกราคม 2555 10:53:21
37   โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 8 มกราคม 2555 20:56:36
38   โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 7 มกราคม 2555 19:02:29
39   โรงเรียนบ้านถ้ำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 4 มกราคม 2555 10:51:12
40   โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 ธันวาคม 2554 22:08:49
41   โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:06:35
42   โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:14
43   โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:34:15
44   โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:43:13
45   โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 ธันวาคม 2554 16:02:42
46   โรงเรียนบ้านม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 ธันวาคม 2554 15:25:19
47   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 ธันวาคม 2554 13:29:32
48   โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 ธันวาคม 2554 10:19:25
49   โรงเรียนบ้านป่าแดง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 28 ธันวาคม 2554 10:13:11
50   โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 27 ธันวาคม 2554 15:59:10


ทั้งหมด 69 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th