ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
2   โรงเรียนบ้านหนองเชือก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
3   บ้านสำโรง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
4   บ้านไทรงาม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
5   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
6   โรงเรียนบ้านคำไหล
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 สิงหาคม 2562 12:11:04
7   นิคมสร้างตนเอง๖
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 สิงหาคม 2562 11:45:45
8   โรงเรียนบ้านขัวแคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 สิงหาคม 2562 11:24:40
9   บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 สิงหาคม 2562 11:15:57
10   บ้านโนนค้อลุคุ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 มิถุนายน 2562 13:37:05
11   บ้านนาโพธิ์กลาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2562 14:32:47
12   บ้านตุงลุง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
13   โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
14   บ้านหนองเชือก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
15   บ้านหนองสองห้อง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
16   โรงเรียนบ้านโนนม่วง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
17   โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
18   บ้านแก่งยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
19   โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
20   บ้านหนองห้าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
21   โรงเรียนบ้านโนนคูณ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
22   บ้านคำไหล
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
23   โรงเรียนบ้านหนองกอก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
24   บ้านบุ่งคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
25   บ้านจุการ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
26   โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
27   โรงเรียนบ้านนาหว้า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:56:49
28   โรงเรียนบ้านแก้งกอก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 มิถุนายน 2561 14:03:05
29   โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 มิถุนายน 2561 13:32:42
30   โรงเรียนบ้านภูหล่น
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 14:37:47
31   โรงเรียนบ้านดอนงัว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 11:02:46
32   โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:55:36
33   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:41:50
34   อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2561 08:57:23
35   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2561 09:09:50
36   โรงเรียนบ้านดอนชี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2561 15:59:52
37   โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 พฤษภาคม 2561 14:54:55
38   โรงเรียนบ้านหนองชาด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2561 09:32:28
39   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 20:35:45
40   โรงเรียนบ้านนาทม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 09:30:33
41   โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:48:18
42   โรงเรียนบ้านแก่งกบ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:38:42
43   โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2561 21:36:53
44   โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 15:39:11
45   บ้านเดื่อสะพานโดม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 13:33:17
46   โรงเรียนวิถึพุทธ (บ้านคำเขื่อนแก้ว)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2561 17:15:30
47   โรงเรียนบ้านแหลมทอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2558 14:25:26
48   โรงเรียนบ้านคำเตย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กันยายน 2558 19:20:28
49   โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 กันยายน 2558 13:56:19
50   โรงเรียนบ้านลาดวารี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 สิงหาคม 2558 13:16:57


ทั้งหมด 88 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th