ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
2   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
3   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
4   โรงเรียนบ้านท่าช่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
5   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
6   โรงเรียนบ้านทุ่ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
7   ศรีขวัญเมือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
8   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 16 สิงหาคม 2562 12:54:51
9   โรงเรียนบ้านนาฮัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
10   โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
11   โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
12   บ้านคำบอน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
13   บ้านดอนนางคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26
14   บ้านนิคมหนองตาล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 17 พฤษภาคม 2562 16:51:43
15   โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดทวิทย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2562 14:46:18
16   บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2562 11:50:30
17   บ้านนาทรายน้ำรอด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 11:53:52
18   อนุบาลไชยวาน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 08:38:30
19   โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 15:34:21
20   โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 12:05:34
21   บ้านคำเลาะ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 09:36:15
22   โรงเรียนบ้านวังชมภู
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 21:16:08
23   โรงเรียนบ้านหนองผือ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 10:18:18
24   บ้านสะแบง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
25   ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
26   โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
27   บ้านดงยางพรพิบูลย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
28   โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
29   โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
30   โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
31   บ้านซำป่ารัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
32   โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
33   โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
34   ชุมชนสะงวย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
35   โรงเรียนบ้านซำป่าหัน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
36   บ้านนางิ้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
37   โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
38   บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
39   บ้านหนองนกทา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
40   บ้านหัวดงยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
41   บ้านดงยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
42   โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
43   บ้านดงบากโนนสวรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
44   บ้านหนองแซง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
45   บ้านหันน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
46   โรงเรียนบ้นเรืองชัย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
47   โรงเรียนบ้านดงวังพัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
48   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
49   โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
50   โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25


ทั้งหมด 204 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th