ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
201   โรงเรียนบ้านโดง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 กุมภาพันธ์ 2555 09:35:20
202   โรงเรียนบ้านจีกแดก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 กุมภาพันธ์ 2555 09:08:29
203   โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 15:35:55
204   โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 14:36:39
205   โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 14:27:09
206   โรงเรียนบ้านสวายซอ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 14:08:22
207   โรงเรียนบ้านกะดาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 14:01:01
208   โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 12:52:04
209   โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 12:36:21
210   โรงเรียนบ้านวังปลัด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 12:23:29
211   โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 11:55:53
212   โรงเรียนบ้านละลมระไซ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 11:23:38
213   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 10:16:01
214   โรงเรียนบ้านโคกกรม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 09:29:29
215   โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 20:05:25
216   โรงเรียนบ้านโตงน้อย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 18:07:38
217   โรงเรียนบ้านอำปึล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 15:05:49
218   โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:50:00
219   โรงเรียนบ้านสีโค
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:31:09
220   โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:58:07
221   โรงเรียนบ้านอาโพน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:27:21
222   โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:24:45
223   โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:16:37
224   โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 12:56:40
225   โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 12:24:48
226   โรงเรียนบ้านร่มเย็น
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 11:34:56
227   โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2555 08:53:25
228   โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 19:40:22
229   โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 17:25:10
230   โรงเรียนบ้านมะเมียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 17:14:29
231   โรงเรียนบ้านกูน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 14:12:48
232   โรงเรียนบ้านโคกทม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 12:59:56
233   โรงเรียนบ้านตาเบา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 12:24:03
234   โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2555 10:14:48
235   โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 27 มกราคม 2555 11:31:51


ทั้งหมด 235 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th