ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านชำเบง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 14:15:02
52   โรงเรียนบ้านกู่
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 10:51:47
53   โรงเรียนบ้านสวาย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 สิงหาคม 2556 06:25:49
54   โรงเรียนบ้านโพธิ์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 20:35:36
55   โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 16:24:04
56   โรงเรียนบ้านรุน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:26:43
57   โรงเรียนบ้านนาครอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:12:38
58   โรงเรียนบ้านแนงมุด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 14:02:22
59   โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:56:08
60   โรงเรียนบ้านขอนแตก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 13:00:02
61   โรงเรียนบ้านตาโมม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 11:39:51
62   โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 10:57:09
63   โรงเรียนบ้านตรวจ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 10:47:06
64   โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 10:33:20
65   โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 10:09:06
66   โรงเรียนคูขาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 09:19:28
67   โรงเรียนบ้านลำพุก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 สิงหาคม 2556 09:14:30
68   โรงเรียนบ้านหนองแวง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 23:20:50
69   โรงเรียนบ้านกระวัน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 18:11:24
70   โรงเรียนบ้านปวงตึก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 16:05:26
71   โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 14:32:22
72   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 14:09:03
73   โรงเรียนบ้านตาพราม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 13:51:17
74   โรงเรียนบ้านสระทอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 12:57:02
75   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 11:15:57
76   โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 11:07:07
77   โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 11:03:45
78   โรงเรียนบ้านสองสะโกม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 10:22:01
79   โรงเรียนบ้านก็วล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 09:45:46
80   โรงเรียนบ้านสะแร
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 09:35:08
81   โรงเรียนบ้านศรีมงคล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 14 สิงหาคม 2556 09:27:11
82   โรงเรียนบ้านคลอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 19:27:05
83   โรงเรียนบ้านโจรก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 14:43:01
84   โรงเรียนบ้านลันแต้
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 14:27:19
85   โรงเรียนบ้านศรีนวล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:30:57
86   โรงเรียนบ้านโนนทอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 13:15:54
87   โรงเรียนบ้านบักจรัง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:42:17
88   โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 11:12:02
89   โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 10:08:52
90   โรงเรียนจตุคามวิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 09:11:54
91   โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 สิงหาคม 2556 09:02:27
92   โรงเรียนปราสาท
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 11 สิงหาคม 2556 10:14:40
93   โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 9 สิงหาคม 2556 21:44:54
94   โรงเรียนบ้านอังกอล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 9 สิงหาคม 2556 12:35:39
95   โรงเรียนบ้านพนมดิน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 9 สิงหาคม 2556 09:59:41
96   โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2556 16:49:54
97   โรงเรียนบ้านลังโกม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2556 15:00:07
98   โรงเรียนบ้านตายัวะ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2556 13:36:57
99   โรงเรียนบ้านสนบ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2556 13:34:07
100   โรงเรียนบ้านเจริญสุข
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2556 12:44:08


ทั้งหมด 235 รายการ 2 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th