ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านกระสัง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 23 มิถุนายน 2560 19:21:13
2   โรงเรียนมหาราช4
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 20:41:28
3   โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 มิถุนายน 2559 22:05:24
4   โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 10 มิถุนายน 2559 14:36:23
5   โรงเรียนบ้านอาวอก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 7 มิถุนายน 2559 20:33:17
6   โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 5 พฤษภาคม 2559 10:46:28
7   โรงเรียนบ้านบักดอก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 7 กันยายน 2558 15:05:50
8   โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 6 กันยายน 2558 18:59:34
9   โรงเรียนบ้านตอกตรา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 26 สิงหาคม 2558 14:37:48
10   โรงเรียนหนองโสนวิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 สิงหาคม 2558 15:55:19
11   โรงเรียนบ้านห้วยปูน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 สิงหาคม 2558 19:29:18
12   โรงเรียนบ้านบัวเชด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 8 สิงหาคม 2558 15:50:57
13   โรงเรียนบ้านราวนคร
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 2 มิถุนายน 2558 13:03:43
14   โรงเรียนบ้านสน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 29 พฤษภาคม 2558 11:48:09
15   โรงเรียนบ้านรันเดง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 29 พฤษภาคม 2558 11:02:22
16   โรงเรียนบ้านจบก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 28 พฤษภาคม 2558 17:39:24
17   โรงเรียนบ้านพะเนาว์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 27 พฤษภาคม 2558 11:40:51
18   โรงเรียนบ้านสนวน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 26 พฤษภาคม 2558 13:33:12
19   โรงเรียนบ้านสำเภาลูน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 26 พฤษภาคม 2558 10:33:09
20   โรงเรียนประชาสามัคคี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 25 พฤษภาคม 2558 15:21:16
21   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 18:28:35
22   โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:25:41
23   โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 12:09:46
24   โรงเรียนบ้านมหาชัย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 10:04:08
25   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 พฤษภาคม 2558 10:02:02
26   โรงเรียนบ้านโคลด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 พฤษภาคม 2558 15:33:15
27   โรงเรียนบ้านตานี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 พฤษภาคม 2558 14:43:21
28   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 พฤษภาคม 2558 13:45:09
29   โรงเรียนบ้านปลัด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 พฤษภาคม 2558 10:57:49
30   โรงเรียนเพียงหลวง ๘
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 16 พฤษภาคม 2558 17:43:32
31   โรงเรียนบ้านลำหาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 15 พฤษภาคม 2558 14:22:42
32   โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 13 พฤษภาคม 2558 00:09:04
33   โรงเรียนบ้านโชค (อำเภอปราสาท)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 21:08:22
34   โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 20:49:18
35   โรงเรียนบ้านคะนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 6 พฤษภาคม 2558 10:06:15
36   โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 12 มิถุนายน 2557 16:30:38
37   โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน Bankohjanvan 650691
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 11 มิถุนายน 2557 18:31:48
38   โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 5 มิถุนายน 2557 09:49:16
39   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 4 มิถุนายน 2557 15:31:01
40   โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 4 มิถุนายน 2557 11:29:00
41   โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 4 มิถุนายน 2557 11:15:16
42   โรงเรียนบ้านศาลา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 28 สิงหาคม 2556 11:35:25
43   โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 27 สิงหาคม 2556 12:35:35
44   โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:17:30
45   โรงเรียนบ้านสำโรง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 21 สิงหาคม 2556 12:56:26
46   โรงเรียนบ้านละมงค์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 สิงหาคม 2556 13:01:54
47   โรงเรียนบ้านพนม
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 สิงหาคม 2556 12:57:37
48   โรงเรียนบ้านตะเคียน
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 สิงหาคม 2556 12:08:37
49   โรงเรียนบ้านตราด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 20 สิงหาคม 2556 09:14:43
50   โรงเรียนบ้านนา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต3 19 สิงหาคม 2556 20:30:32


ทั้งหมด 235 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th