ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านกกเชียง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 17 สิงหาคม 2558 10:30:16
2   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 สิงหาคม 2557 12:38:48
3   โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 สิงหาคม 2557 12:05:23
4   โรงเรียนบ้านทัพหลวง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 28 มิถุนายน 2556 05:48:31
5   โรงเรียนวัดโคกพระ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2556 17:36:47
6   โรงเรียนบ้านกล้วย
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2556 12:48:48
7   โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 17 มิถุนายน 2556 14:31:16
8   โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 31 พฤษภาคม 2556 14:02:33
9   โรงเรียนวัดดอนประดู่
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 31 พฤษภาคม 2556 13:02:22
10   โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 17:52:53
11   โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 17:08:14
12   โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 17:06:53
13   โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 13:49:00
14   โรงเรียนบ้านโป่งคอม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 13:06:11
15   โรงเรียนวัดบ่อกรุ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 30 พฤษภาคม 2556 10:31:14
16   โรงเรียนบ้านหนองโก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 29 พฤษภาคม 2556 19:56:18
17   โรงเรียนวัดกำมะเชียร
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 29 พฤษภาคม 2556 11:06:15
18   โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 28 พฤษภาคม 2556 17:04:48
19   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 28 พฤษภาคม 2556 12:49:01
20   โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 27 พฤษภาคม 2556 14:37:47
21   โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 27 พฤษภาคม 2556 14:27:32
22   โรงเรียนบ้านดงเชือก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 16 พฤษภาคม 2556 14:55:34
23   โรงเรียนวัดไทร
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 พฤษภาคม 2556 15:33:18
24   โรงเรียนบ้านหนองห้าง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 พฤษภาคม 2556 10:40:04
25   โรงเรียนวัดกกตาด
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 พฤษภาคม 2556 08:51:47
26   โรงเรียนวัดวังกุลา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 19 เมษายน 2556 12:08:54
27   โรงเรียนวัดบางขวาก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 14 เมษายน 2556 12:32:12
28   โรงเรียนวัดบัลลังก์
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 13 เมษายน 2556 12:37:25
29   โรงเรียนวัดนางบวช
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 11 เมษายน 2556 10:36:08
30   โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 9 เมษายน 2556 13:48:04
31   โรงเรียนวัดฉวาก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 9 เมษายน 2556 13:29:58
32   โรงเรียนบ้านหนองขาม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 เมษายน 2556 17:31:19
33   โรงเรียนวัดหนองไผ่
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 เมษายน 2556 13:33:38
34   โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 เมษายน 2556 12:34:10
35   โรงเรียนบ้านหนองนา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 เมษายน 2556 11:32:32
36   โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 7 เมษายน 2556 12:39:48
37   โรงเรียนวัดวังหิน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 7 เมษายน 2556 09:33:31
38   โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 6 เมษายน 2556 11:26:27
39   โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 6 เมษายน 2556 10:27:32
40   โรงเรียนบ้านดงเสลา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 19 มีนาคม 2556 13:17:07
41   โรงเรียนบ้านแจงงาม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:00:57
42   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 กุมภาพันธ์ 2555 15:32:28
43   โรงเรียนวัดคอกช้าง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2555 06:28:23
44   โรงเรียนบ้านสระเตย
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 24 มกราคม 2555 09:11:08
45   โรงเรียนวัดคลองขอม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 23 มกราคม 2555 22:15:56
46   โรงเรียนบ้านลาด
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 มกราคม 2555 18:14:49
47   โรงเรียนบ้านปากดง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 มกราคม 2555 12:38:19
48   โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 20 มกราคม 2555 10:42:38
49   โรงเรียนวัดหนองกรด
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 20 มกราคม 2555 09:40:46
50   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 20 มกราคม 2555 06:23:46


ทั้งหมด 125 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th