ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 16 เมษายน 2563 16:56:40
2   โรงเรียนบ้านวังบวบ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
3   โรงเรียนบ้านโต้นนท์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 29 เมษายน 2560 23:16:59
4   โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 2 มิถุนายน 2559 09:33:36
5   โรงเรียนบ้านสำนักขาม
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 17 พฤษภาคม 2559 09:19:45
6   โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 12 มิถุนายน 2558 12:57:30
7   โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 11 มิถุนายน 2558 08:41:13
8   โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 27 สิงหาคม 2557 08:57:40
9   โรงเรียนบ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 13 สิงหาคม 2557 09:17:04
10   โรงเรียนบ้านยางเกาะ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 2 สิงหาคม 2557 21:06:56
11   โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอสะเดา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 13 มิถุนายน 2557 15:14:08
12   โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 11:33:24
13   โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 30 มิถุนายน 2556 04:27:40
14   โรงเรียนบ้านพอบิด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 28 มิถุนายน 2556 18:22:47
15   โรงเรียนวัดทุ่งข่า
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 28 มิถุนายน 2556 15:14:29
16   โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 31 มกราคม 2555 10:15:55
17   โรงเรียนบ้านประกอบ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 10 มกราคม 2555 15:27:18
18   โรงเรียนวัดช่องเขา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 28 ธันวาคม 2554 14:10:25
19   โรงเรียนบ้านคูหา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 13:23:41
20   โรงเรียนชาติตระการโกศล
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 09:43:07
21   โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 08:53:17
22   โรงเรียนบ้านใหม่
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 08:26:37
23   โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 16:23:46
24   โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 14:59:32
25   โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 13:13:33
26   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 12:28:48
27   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 10:06:22
28   โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 09:35:07
29   โรงเรียนบ้านนาม่วง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 09:18:54
30   โรงเรียนบ้านคลองแงะ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 09:16:21
31   โรงเรียนบ้านทัพหลวง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 08:24:08
32   โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 25 ธันวาคม 2554 20:30:32
33   โรงเรียนบ้านท่าข่อย
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 25 ธันวาคม 2554 14:37:43
34   โรงเรียนบ้านท่าหมาก
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 25 ธันวาคม 2554 14:24:40
35   โรงเรียนบ้านโคกพยอม
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 25 ธันวาคม 2554 10:15:07
36   โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 20:21:18
37   โรงเรียนบ้านลำไพล
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 19:16:47
38   โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 17:50:50
39   โรงเรียนบ้านหว้าหลัง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 15:35:37
40   โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 15:09:29
41   โรงเรียนวัดคลองยอ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 24 ธันวาคม 2554 01:48:33
42   โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 20:30:18
43   โรงเรียนบ้านแซะ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 17:53:09
44   โรงเรียนบ้านเก่า
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 17:03:58
45   โรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:52:09
46   โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:00:26
47   โรงเรียนบ้านบาโหย
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:27:45
48   โรงเรียนวัดปริก
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:21:23
49   โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:11:32
50   โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:25:25


ทั้งหมด 50 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th