ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านจำปาดง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 8 กันยายน 2563 14:31:57
2   บ้านข้าวแป้ง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 24 พฤษภาคม 2562 15:56:11
3   โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:10:19
4   โรงเรียนคำปลาฝานาทวี
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 1 มิถุนายน 2559 11:08:27
5   โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:01:40
6   โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 14:45:41
7   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 14:21:54
8   โรงเรียนบ้านนาบัว
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 14:00:20
9   โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 13:42:07
10   โรงเรียนนาข่าวิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 11:18:48
11   โรงเรียนบ้านซ่อมดู่
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 11:15:38
12   โรงเรียนบ้านหนองลาด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 11:14:47
13   โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 10:23:17
14   โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 มิถุนายน 2558 09:15:41
15   โรงเรียนบ้านเสาวัด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 29 พฤษภาคม 2558 10:58:09
16   โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 20:57:54
17   โรงเรียนบ้านคำยาง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 14:48:22
18   โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 14:23:19
19   โรงเรียนบ้านหนองแวง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 11:00:28
20   โรงเรียนบ้านเพีย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 09:57:52
21   โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 10 กันยายน 2557 12:04:02
22   โรงเรียนบ้านกุดจิก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 28 พฤษภาคม 2557 13:39:45
23   โรงเรียนบ้านวาใหญ่
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 27 พฤษภาคม 2557 16:03:58
24   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 27 พฤษภาคม 2557 15:12:05
25   โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 20 พฤษภาคม 2557 10:55:56
26   โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 20 พฤษภาคม 2557 10:02:15
27   โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สกลนคร)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 11 ตุลาคม 2556 19:47:46
28   โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 ตุลาคม 2556 17:48:52
29   โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 17 กันยายน 2556 08:43:06
30   โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 5 กันยายน 2556 06:53:55
31   โรงเรียนบ้านวังหว้า
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 4 กันยายน 2556 11:44:28
32   โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 3 กันยายน 2556 10:42:08
33   โรงเรียนบ้านน้ำจั้น
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 1 กันยายน 2556 15:37:59
34   โรงเรียนบ้านนาฮี
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 30 สิงหาคม 2556 20:06:31
35   โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 30 สิงหาคม 2556 10:27:53
36   โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 17:11:07
37   โรงเรียนบ้านโพนก่อ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:41:12
38   โรงเรียนบ้านนาหวาย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:38:21
39   โรงเรียนบ้านท่าก้อน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 28 สิงหาคม 2556 15:34:16
40   โรงเรียนบ้านนายอ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:50:19
41   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (อากาศอำนวย สกลนคร)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:02:11
42   โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 27 สิงหาคม 2556 09:46:10
43   โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 20:19:09
44   โรงเรียนบ้านโนนแสบง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:49:26
45   โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:20:17
46   โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:21:19
47   โรงเรียนดอนแดงคำอ้อ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:13:33
48   โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 26 สิงหาคม 2556 09:35:43
49   โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 23 สิงหาคม 2556 15:06:34
50   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 23 สิงหาคม 2556 14:50:04


ทั้งหมด 181 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th