ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองระนาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
2   โรงเรียนบ้านมะขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
3   โรงเรียนบ้านขามทับขอน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
4   บ้านแทรง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 มิถุนายน 2563 10:37:00
5   โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 เมษายน 2563 12:34:15
6   โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2563 20:29:17
7   โรงเรียนบ้านดอนหลี่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 พฤษภาคม 2562 11:56:56
8   โรงเรียนจำปานวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 21 มิถุนายน 2560 12:31:02
9   โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 7 มิถุนายน 2560 17:04:38
10   โรงเรียนบ้านไฮเลิง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 23:27:39
11   โรงเรียนบ้านตราด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 22:31:50
12   โรงเรียนบ้านสวายสนิท
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 19:19:19
13   โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:41:00
14   โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:17:15
15   โรงเรียนบ้านป่าใต้
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 11 สิงหาคม 2559 22:03:28
16   โรงเรียนบ้านนาตราว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 14 มิถุนายน 2559 11:43:13
17   โรงเรียนบ้านตูม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 17 สิงหาคม 2558 14:40:17
18   โรงเรียนบ้านกฤษณา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:08:20
19   โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 22:00:28
20   โรงเรียนบ้านสลักได
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 18:00:11
21   โรงเรียนจะกงวิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 สิงหาคม 2558 16:44:55
22   โรงเรียนบ้านเริงรมย์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 มิถุนายน 2558 10:34:44
23   โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 สิงหาคม 2557 09:35:06
24   โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 7 สิงหาคม 2557 10:07:24
25   โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 7 กันยายน 2556 14:48:15
26   โรงเรียนบ้านเรียม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2556 19:33:36
27   โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 สิงหาคม 2556 06:53:47
28   โรงเรียนบ้านหว้า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 17 มิถุนายน 2556 11:29:55
29   โรงเรียนบ้านจันลม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 16 เมษายน 2556 14:45:50
30   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 11 เมษายน 2556 14:09:41
31   โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 เมษายน 2556 09:46:57
32   โรงเรียนบ้านขามหนองครอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 เมษายน 2556 13:40:43
33   โรงเรียนบ้านตาเจา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 เมษายน 2556 09:28:17
34   โรงเรียนบ้านหนองพัง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 5 เมษายน 2555 01:53:55
35   โรงเรียนบ้านอาวอย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 เมษายน 2555 16:28:08
36   โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 เมษายน 2555 07:06:30
37   โรงเรียนบ้านดู่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 เมษายน 2555 11:07:07
38   โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2555 16:29:43
39   โรงเรียนบ้านกำแมด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2555 09:08:37
40   โรงเรียนบ้านดินแดง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 22:06:01
41   โรงเรียนบ้านโป่ง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 22:03:27
42   โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 20:21:58
43   โรงเรียนบ้านผือพอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 19:23:22
44   โรงเรียนบ้านนาวา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 17:24:14
45   โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 17:19:11
46   โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:51:20
47   โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:27:36
48   โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:06:14
49   โรงเรียนทำนบ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 15:24:50
50   โรงเรียนบ้านเหล็ก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 15:08:17


ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th