ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านปงดอน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 มิถุนายน 2560 14:52:23
2   โรงเรียนบ้านไฮ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 23 มิถุนายน 2560 15:53:50
3   โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 18 สิงหาคม 2558 10:25:46
4   โรงเรียนบ้านเลาสู
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:03
5   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 20 สิงหาคม 2557 14:30:04
6   โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 5 มิถุนายน 2557 15:01:15
7   โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:59:24
8   โรงเรียนบ้านถ้ำ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:51:52
9   โรงเรียนบ้านเปียงใจ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:20:08
10   โรงเรียนบ้านสบฟ้า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:07:58
11   โรงเรียนบ้านแม่กองปิน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:00:00
12   โรงเรียนบ้านหนองกอก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:53:32
13   โรงเรียนบ้านทุ่งจี้
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:45:30
14   โรงเรียนบ้านก่อ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:34:30
15   โรงเรียนผาช่อวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:21:52
16   โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:12:47
17   โรงเรียนวังทองวิทยา(ขยายโอกาส)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:52:37
18   โรงเรียนบ้านแม่เบิน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 30 สิงหาคม 2556 17:00:23
19   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 20 สิงหาคม 2556 10:55:53
20   โรงเรียนบ้านต้นงุ้น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 4 สิงหาคม 2556 16:51:33
21   โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 กรกฎาคม 2556 21:52:48
22   โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ลำปาง)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 28 มิถุนายน 2556 10:14:19
23   โรงเรียนบ้านแม่ม่า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 มิถุนายน 2556 19:16:48
24   โรงเรียนบ้านเมืองตึง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 มิถุนายน 2556 07:38:20
25   โรงเรียนบ้านหนอง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 18 มิถุนายน 2556 14:51:39
26   โรงเรียนบ้านจ๋ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 18 มิถุนายน 2556 14:33:32
27   โรงเรียนบ้านหัวเมือง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 17 มิถุนายน 2556 16:11:26
28   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 13 มิถุนายน 2556 15:32:45
29   โรงเรียนบ้านม่วง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 19 กุมภาพันธ์ 2556 20:26:38
30   โรงเรียนบ้านหนองนาว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 17 มกราคม 2555 10:54:45
31   โรงเรียนบ้านขอวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 16 มกราคม 2555 22:06:33
32   โรงเรียนบ้านแม่ตาใน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 14 มกราคม 2555 13:10:45
33   โรงเรียนบ้านแม่หีด
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 12 มกราคม 2555 10:51:37
34   โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 มกราคม 2555 21:03:29
35   โรงเรียนวังแก้ววิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 10 มกราคม 2555 11:16:00
36   โรงเรียนบ้านแพะ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 6 มกราคม 2555 09:35:16
37   โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 4 มกราคม 2555 13:38:17
38   โรงเรียนปลายนาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 4 มกราคม 2555 09:28:16
39   โรงเรียนบ้านแม่เย็น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 31 ธันวาคม 2554 08:34:04
40   โรงเรียนบ้านแม่พริก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 29 ธันวาคม 2554 11:57:55
41   โรงเรียนบ้านทุ่งปี้
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 28 ธันวาคม 2554 13:50:49
42   โรงเรียนบ้านทุ่งฮี
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 15:15:51
43   โรงเรียนบ้านแป้น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 14:57:12
44   โรงเรียนบ้านปงคอบ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 14:27:32
45   โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 13:43:23
46   โรงเรียนบ้านป่าแขม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 11:07:56
47   โรงเรียนแม่สุขวังเหนือ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 27 ธันวาคม 2554 11:04:00
48   โรงเรียนบ้านเฮี้ย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 ธันวาคม 2554 13:54:47
49   โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 ธันวาคม 2554 13:45:04
50   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 26 ธันวาคม 2554 11:22:03


ทั้งหมด 92 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th