ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   หนองไอภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
2   ชุมชนบ้านโจดสามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
3   โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
4   โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
5   โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 มิถุนายน 2562 17:09:40
6   โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
7   โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
8   บ้านหนองบก
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
9   โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2559 21:18:16
10   โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2559 14:23:01
11   โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2559 11:29:14
12   โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2559 10:16:32
13   โรงเรียนหนองจอกวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 9 มิถุนายน 2559 13:34:30
14   โรงเรียนบ้านนาเมือง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 9 มิถุนายน 2559 10:04:02
15   โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 8 มิถุนายน 2559 11:46:50
16   โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 มิถุนายน 2559 12:59:27
17   โรงเรียนบ้านนดงดิบ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 13:06:59
18   โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 พฤษภาคม 2559 11:39:54
19   โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 พฤษภาคม 2559 11:14:13
20   โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 กรกฎาคม 2556 09:32:35
21   โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 18 มิถุนายน 2556 12:58:55
22   โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 17 มิถุนายน 2556 10:27:00
23   โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 16 มิถุนายน 2556 14:08:53
24   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2556 13:41:01
25   โรงเรียนบ้านโคกสี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2556 10:16:22
26   โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 15:09:06
27   โรงเรียนบ้านวังยาว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 13:22:40
28   โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 11:15:33
29   โรงเรียนบ้านดอนควาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 มิถุนายน 2556 11:13:19
30   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๖(บ้านบะตากา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 มิถุนายน 2556 13:28:33
31   โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 มิถุนายน 2556 13:20:34
32   โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 มิถุนายน 2556 13:13:31
33   โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 มิถุนายน 2556 13:12:04
34   โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 มีนาคม 2556 09:28:06
35   โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 มีนาคม 2556 11:30:08
36   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 5 มีนาคม 2556 16:12:30
37   โรงเรียนบ้านโนนยาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 4 มีนาคม 2556 10:05:20
38   โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 มีนาคม 2556 16:02:44
39   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 21:41:57
40   โรงเรียนบัวดงมันวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 21:05:57
41   โรงเรียนบ้านโนนลาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:33:41
42   โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:54
43   โรงเรียนวังหลวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:05:14
44   โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 09:47:49
45   โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 กุมภาพันธ์ 2556 09:35:47
46   โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 27 กุมภาพันธ์ 2556 20:06:40
47   โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 27 กุมภาพันธ์ 2556 11:43:03
48   โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 27 กุมภาพันธ์ 2556 10:48:00
49   โรงเรียนบ้านโนนแก้ว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 กุมภาพันธ์ 2556 14:15:57
50   โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2556 11:37:53


ทั้งหมด 142 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th