ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
2   โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 15 มิถุนายน 2557 15:09:00
3   โรงเรียนบ้านศรีนคร
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 13 มิถุนายน 2557 19:28:06
4   โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 กันยายน 2556 16:36:03
5   โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 4 มกราคม 2555 16:52:30
6   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๔ (บ้านบ่อน้ำร้อน)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 28 ธันวาคม 2554 09:16:21
7   โรงเรียนบ้านจุโป
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 15:44:31
8   โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 14:53:43
9   โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ ๒๕๑๙)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 13:11:55
10   โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 12:52:48
11   โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 27 ธันวาคม 2554 10:12:20
12   โรงเรียนบ้านปะเด็ง
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 26 ธันวาคม 2554 15:03:54


ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th