ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านน้ำพริก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
2   โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
3   โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
4   โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
5   โรงเรียนวัดหอกลอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
6   บ้านปากรอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
7   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
8   โรงเรียนบ้านแยง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2559 16:19:27
9   โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 พฤษภาคม 2559 11:14:52
10   โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
11   โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 กันยายน 2558 21:25:20
12   โรงเรียนบ้านหนองปลิง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 27 สิงหาคม 2558 13:19:26
13   โรงเรียนห้วยปลาไหล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:35:24
14   โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 09:34:58
15   โรงเรียนบ้านคลองช้าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 สิงหาคม 2558 11:02:50
16   โรงเรียนวัดวังมะด่าน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 กันยายน 2557 11:32:21
17   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 21 สิงหาคม 2557 15:21:23
18   โรงเรียนบ้านป่าแดง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 16 มิถุนายน 2557 02:35:28
19   โรงเรียนบ้านนาคล้าย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2557 13:33:44
20   โรงเรียนบ้านนาตอน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2557 14:11:07
21   โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 15:14:02
22   โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 12:47:24
23   โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 มิถุนายน 2557 10:44:46
24   โรงเรียนบ้านป่าซ่าน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 9 มิถุนายน 2557 09:30:00
25   โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 9 มิถุนายน 2557 08:57:34
26   โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 7 มิถุนายน 2557 11:43:24
27   โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 12:30:04
28   โรงเรียนวัดหางไหล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 11:35:01
29   โรงเรียนวัดบ้านน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 10:13:58
30   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 มิถุนายน 2557 09:48:36
31   โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 19:07:55
32   โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 16:23:17
33   โรงเรียนบ้านหนองหิน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 14:01:46
34   โรงเรียนบ้านยางโกลน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 13:05:05
35   โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 11:11:08
36   โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 มิถุนายน 2557 10:34:39
37   โรงเรียนบ้านน้ำลอม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มิถุนายน 2557 15:14:45
38   โรงเรียนบ้านนาเมือง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มิถุนายน 2557 13:27:29
39   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มิถุนายน 2557 09:48:46
40   โรงเรียนวัดนาขาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2557 19:50:19
41   โรงเรียนบ้านหลังเขา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2557 10:27:26
42   โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 2 มิถุนายน 2557 21:06:09
43   โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 2 มิถุนายน 2557 15:53:27
44   โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 2 มิถุนายน 2557 15:23:38
45   โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 2 มิถุนายน 2557 15:05:29
46   โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 2 มิถุนายน 2557 14:25:51
47   โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:46:33
48   โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:36:38
49   โรงเรียนบ้านนาแฝก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:23:39
50   โรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 5 สิงหาคม 2556 16:30:57


ทั้งหมด 90 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th