ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดโบกขรณี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
2   โรงเรียนวัดโชติรส
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 19 สิงหาคม 2556 08:14:09
3   โรงเรียนบ้านวังไชย
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 26 ธันวาคม 2554 11:01:57
4   โรงเรียนวัดสารวัน
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 26 ธันวาคม 2554 09:59:27
5   โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 25 ธันวาคม 2554 10:32:49
6   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:33:47


ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th