ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
2   โรงเรียนบ้านตะโก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 20 มิถุนายน 2560 14:09:59
3   โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 กันยายน 2559 13:51:31
4   โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 10 มิถุนายน 2559 10:09:22
5   โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มิถุนายน 2559 14:28:30
6   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 พฤษภาคม 2559 09:16:25
7   โรงเรียนบ้านเขว้า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:07:39
8   โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 11:14:00
9   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 10:36:54
10   โรงเรียนบ้านบาระแนะ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 11 มิถุนายน 2558 15:19:35
11   โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 10 มิถุนายน 2558 11:57:59
12   โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 มิถุนายน 2558 14:14:35
13   โรงเรียนบ้านโนนทอง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 มิถุนายน 2558 14:06:31
14   โรงเรียนบ้านหนองบัวลี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 มิถุนายน 2558 10:14:04
15   โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 6 มิถุนายน 2558 18:15:08
16   โรงเรียนวัดน้ำไหล
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 5 มิถุนายน 2558 10:50:43
17   โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 5 มิถุนายน 2558 10:41:36
18   โรงเรียนบ้านหนองมัน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2558 10:45:04
19   โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2558 10:17:59
20   โรงเรียนบ้านสันติสุข
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2558 11:55:18
21   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 พฤษภาคม 2558 13:55:02
22   โรงเรียนบ้านห้วยก้อม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 22 พฤษภาคม 2558 11:16:47
23   โรงเรียนราษฎร์รักแดน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 14:20:09
24   โรงเรียนบ้านหนองยาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 12:48:37
25   โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:43:06
26   โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 09:20:28
27   โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 18 พฤษภาคม 2558 13:43:11
28   โรงเรียนบ้านหนองเพชร
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 14 พฤษภาคม 2558 12:04:44
29   โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 พฤษภาคม 2558 16:39:12
30   โรงเรียนบ้านพูนสุข(ประชานุกูล)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มิถุนายน 2557 14:58:41
31   โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 มิถุนายน 2556 10:38:04
32   โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 มิถุนายน 2556 08:21:38
33   โรงเรียนวัดก้านเหลือง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 มิถุนายน 2556 10:25:16
34   โรงเรียนบ้านหูทำนบ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 26 มิถุนายน 2556 13:12:37
35   โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 26 มิถุนายน 2556 11:21:47
36   โรงเรียนบ้านหนองแวง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 มิถุนายน 2556 14:35:37
37   โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 23 มิถุนายน 2556 14:34:15
38   โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(บุรีรัมย์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 09:14:59
39   โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 5 มิถุนายน 2556 13:23:56
40   โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2556 15:11:53
41   โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มิถุนายน 2556 11:42:35
42   โรงเรียนวัดสุขสำราญ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 พฤษภาคม 2556 16:42:29
43   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 พฤษภาคม 2556 11:23:00
44   โรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 29 พฤษภาคม 2556 10:53:38
45   โรงเรียนบ้านขามน้อย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 พฤษภาคม 2556 14:08:42
46   โรงเรียนบ้านนิคมเขต
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 พฤษภาคม 2556 13:22:00
47   โรงเรียนบ้านโคกเฟือง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 พฤษภาคม 2556 13:07:11
48   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖(บ้านหนองหิน)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 28 พฤษภาคม 2556 00:15:48
49   โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2556 22:35:00
50   โรงเรียนบ้านโคกลอย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2556 14:26:00


ทั้งหมด 213 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th