ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านดงมัน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
2   โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
3   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
4   โรงเรียนวัดเขาดุม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
5   โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
6   โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
7   บ้านไร่ประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 11:06:58
8   โรงเรียนวัดหนองเสือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:22:30
9   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:05:21
10   บ้านทุ่งทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
11   บ้านหนองไผ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
12   บ้านใหม่วารีเย็น
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
13   โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
14   โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44
15   โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
16   บ้านหนองกระโดน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 พฤษภาคม 2560 12:58:47
17   โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2555 23:06:27
18   โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 5 มกราคม 2555 10:27:19
19   โรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 7 มิถุนายน 2559 21:29:15
20   โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 12 พฤษภาคม 2559 21:10:36
21   โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 กันยายน 2558 11:29:19
22   โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 สิงหาคม 2558 11:53:00
23   โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 มิถุนายน 2558 13:26:20
24   โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 พฤษภาคม 2558 10:30:52
25   โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2556 10:56:28
26   โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2556 09:44:53
27   โรงเรียนวัดหนองหม้อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 มิถุนายน 2556 06:59:11
28   โรงเรียนบ้านไทรงาม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 11:17:54
29   โรงเรียนบ้านรังงาม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 14 มิถุนายน 2556 10:31:05
30   โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 13 มิถุนายน 2556 13:16:43
31   โรงเรียนอุดมพัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 13 มิถุนายน 2556 08:49:27
32   โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 17:02:48
33   โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 10:57:06
34   โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 12 มิถุนายน 2556 09:19:56
35   โรงเรียนบ้านวังคาง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 7 มิถุนายน 2556 12:43:11
36   โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 7 มิถุนายน 2556 12:06:57
37   โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 7 มิถุนายน 2556 11:10:57
38   โรงเรียนบ้านท่าเรือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 มิถุนายน 2556 14:34:58
39   โรงเรียนวังวิทยา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 มิถุนายน 2556 12:54:32
40   โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 มิถุนายน 2556 11:15:02
41   โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 มิถุนายน 2556 08:30:14
42   โรงเรียนบ้านนาขอม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 23:14:41
43   โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 19:50:30
44   โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 16:15:23
45   โรงเรียนบ้านหนองดู่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 15:00:30
46   โรงเรียนบ้านหนองแอก
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 13:34:22
47   โรงเรียนบ้านหนองพังพวย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 09:45:12
48   โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 มิถุนายน 2556 08:58:14
49   โรงเรียนบ้านเขาปูน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 1 มิถุนายน 2556 15:10:01
50   โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 1 มิถุนายน 2556 12:25:51


ทั้งหมด 109 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th