ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านคงคาล้อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:57:03
2   โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:00:43
3   โรงเรียนวัดบ้านงาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2563 11:04:27
4   โรงเรียนวัดจิกพนม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 พฤษภาคม 2563 20:05:30
5   บ้านทุ่งโป๊ะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
6   โรงเรียนบ้านท่าไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
7   บ้านโก้งโค้ง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
8   โรงเรียนบ้านควนโตน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
9   บ้านควนเงิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
10   โรงเรียนบ้านควนชิง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2560 08:04:49
11   โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 มิถุนายน 2560 03:54:23
12   โรงเรียนวัดโคกทราง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2560 08:50:56
13   โรงเรียนวัดท่าเสริม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 14 พฤษภาคม 2559 16:47:30
14   โรงเรียนบ้านปากเชียร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 พฤษภาคม 2559 10:18:33
15   โรงเรียนวัดควนเกย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 กันยายน 2558 10:24:33
16   โรงเรียนบ้านหนองมาก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 10 กันยายน 2558 12:31:04
17   โรงเรียนบ้านปากบางกลม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 23 พฤษภาคม 2558 07:54:18
18   โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 20:04:29
19   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 16:59:58
20   โรงเรียนบ้านลำหัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 พฤษภาคม 2558 08:13:26
21   โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 พฤษภาคม 2558 04:01:46
22   โรงเรียนวัดควนยาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2558 12:05:11
23   โรงเรียนบ้านบางน้อย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 10 มิถุนายน 2557 12:48:18
24   โรงเรียนวัดเหมก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มีนาคม 2556 15:14:09
25   โรงเรียนบ้านหนองบอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 1 มีนาคม 2556 11:30:27
26   โรงเรียนวัดอิมอญ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 กุมภาพันธ์ 2556 23:04:45
27   โรงเรียนบ้านบางโหนด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 กุมภาพันธ์ 2556 09:10:00
28   โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 กุมภาพันธ์ 2556 13:21:48
29   โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 กุมภาพันธ์ 2556 09:25:24
30   โรงเรียนวัดเกาะจาก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 19 กุมภาพันธ์ 2556 14:51:35
31   โรงเรียนบ้านวังหอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 18 กุมภาพันธ์ 2556 19:36:21
32   โรงเรียนบ้านเกาะทัง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 18 กุมภาพันธ์ 2556 04:16:29
33   โรงเรียนวัดดอนมะปราง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 14 กุมภาพันธ์ 2556 12:54:23
34   โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:44:31
35   โรงเรียนวัดทะเลปัง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2556 10:56:01
36   โรงเรียนเขาพระทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 กุมภาพันธ์ 2556 09:48:34
37   โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 กุมภาพันธ์ 2555 15:14:43
38   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 31 มกราคม 2555 20:38:18
39   โรงเรียนบ้านตูล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 มกราคม 2555 13:23:01
40   โรงเรียนบ้านลานนา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 มกราคม 2555 09:40:05
41   โรงเรียนวัดคงคาวดี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 23 มกราคม 2555 08:39:31
42   โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 19 มกราคม 2555 14:17:11
43   โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 18 มกราคม 2555 09:18:21
44   โรงเรียนวัดควนเคร็ง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 17 มกราคม 2555 13:01:55
45   โรงเรียนบ้านชะอวด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 17 มกราคม 2555 10:29:29
46   โรงเรียนบ้านป่าแชง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 มกราคม 2555 13:54:33
47   โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 12 มกราคม 2555 20:47:49
48   โรงเรียนวัดควนป้อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 12 มกราคม 2555 16:04:32
49   โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 12 มกราคม 2555 14:07:05
50   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 12 มกราคม 2555 13:05:08


ทั้งหมด 92 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th