ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2563 09:53:24
2   โรงเรียนบ้านหนองนมนาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 22 มีนาคม 2563 11:21:18
3   ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
4   บ้านทรัพย์เจริญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 12 กันยายน 2561 10:26:55
5   โรงเรียนบ้านไชยวาล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 11 กันยายน 2561 14:57:41
6   บ้านระเริง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
7   โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
8   โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 มิถุนายน 2561 13:34:17
9   โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:33:34
10   โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2561 07:14:16
11   โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 1 มิถุนายน 2561 09:36:14
12   บ้านหน้ากลองวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 3 กันยายน 2559 14:24:05
13   โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2559 11:05:09
14   โรงเรียนบ้านหนองผักไร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2559 14:44:11
15   โรงเรียนบ้านโคกโจด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 8 มิถุนายน 2559 13:45:55
16   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 3 มิถุนายน 2559 14:16:18
17   โรงเรียนบ้านหนองสนวน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 31 พฤษภาคม 2559 12:57:12
18   โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 28 พฤษภาคม 2559 09:49:02
19   โรงเรียนตะกุดโนนระเวียง3015
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 14 สิงหาคม 2557 09:30:42
20   โรงเรียนบ้านหนองรัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 1 สิงหาคม 2557 11:41:59
21   โรงเรียนบ้านโคกสำราญ(นครราชสีมา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 13 มิถุนายน 2557 14:51:27
22   โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 4 มิถุนายน 2557 18:42:17
23   โรงเรียนบ้านอังโกน - ห้วยทราย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 29 พฤษภาคม 2557 10:04:24
24   โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 29 พฤษภาคม 2557 09:13:45
25   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 29 ตุลาคม 2556 14:05:19
26   โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 27 ตุลาคม 2556 12:00:08
27   โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2556 16:08:19
28   โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 23 สิงหาคม 2556 15:05:29
29   โรงเรียนบ้านปลายดาบ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 23 สิงหาคม 2556 10:04:41
30   โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 16 สิงหาคม 2556 17:25:57
31   โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 14 สิงหาคม 2556 09:40:22
32   โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 9 สิงหาคม 2556 15:21:10
33   โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 9 สิงหาคม 2556 11:15:53
34   โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 8 สิงหาคม 2556 14:46:46
35   โรงเรียนบ้านสันติสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 8 สิงหาคม 2556 08:52:31
36   โรงเรียนบ้านลำเพียก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 2 สิงหาคม 2556 11:04:57
37   โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:56:03
38   โรงเรียนบ้านหนองโสมง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 16 กรกฎาคม 2556 10:40:00
39   โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 22:04:23
40   โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 20:46:12
41   โรงเรียนวัดโพนทราย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 20:07:26
42   โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 16:26:13
43   โรงเรียนบ้านหนองหิน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 15:55:40
44   โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 14:58:16
45   โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 14:42:24
46   โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 13:14:07
47   โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 12:56:16
48   โรงเรียนอาจวิทยาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 12:54:41
49   โรงเรียนวัดหงษ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 11:40:38
50   โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 กรกฎาคม 2556 11:11:31


ทั้งหมด 89 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th