ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 พฤษภาคม 2563 11:08:14
2   โรงเรียนบ้านวังคมคาย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 พฤษภาคม 2563 20:04:24
3   บ้านหนองผักแว่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 สิงหาคม 2562 14:07:31
4   โรงเรียนบ้านบุฉนวน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2562 11:18:12
5   บ้านหนองไผ่ล้อม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
6   โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
7   โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 กันยายน 2559 14:38:13
8   โรงเรียนบ้าานวังอ้ายจีด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กันยายน 2559 20:25:16
9   โรงเรียนรังงามวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 กันยายน 2559 12:05:40
10   โรงเรียนบ้านหนองโดน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 2 กันยายน 2559 15:16:15
11   โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 กันยายน 2559 10:30:17
12   โรงเรียนบ้านวังกุง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 สิงหาคม 2559 19:09:29
13   โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:14:51
14   โรงเรียนบ้านห้วย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:58
15   โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:07:14
16   โรงเรียนบ้านน้ำลาด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:06:56
17   โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:55
18   โรงเรียนบ้านโป่งเกต
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 10:05:24
19   โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:56:51
20   โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:54:33
21   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บำเหน็จณรงค์)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:42:22
22   โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:41:51
23   โรงเรียนบ้านท่าแตง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 สิงหาคม 2559 09:09:51
24   โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 26 สิงหาคม 2559 16:17:47
25   โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 สิงหาคม 2559 09:46:12
26   โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 4 สิงหาคม 2559 08:49:48
27   โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 มิถุนายน 2559 21:26:35
28   โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 14 มิถุนายน 2559 17:40:50
29   โรงเรียนบ้านยางเครือ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 14 มิถุนายน 2559 13:53:18
30   โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 14 มิถุนายน 2559 09:23:17
31   โรงเรียนบ้านเดื่อ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 14 มิถุนายน 2559 08:29:45
32   โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 22:47:50
33   โรงเรียนบ้านบะเสียว
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 21:25:35
34   โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 16:09:22
35   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 15:00:11
36   โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 11:17:24
37   โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 10:28:01
38   โรงเรียนบ้านหนองโสน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 13 มิถุนายน 2559 09:39:32
39   โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2559 20:30:13
40   โรงเรียนบ้านหนองตานา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2559 10:13:56
41   โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 4 มิถุนายน 2559 11:37:17
42   โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 3 มิถุนายน 2559 07:43:11
43   โรงเรียนปากจาบวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 2 มิถุนายน 2559 14:18:55
44   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 มิถุนายน 2559 16:02:49
45   โรงเรียนบ้านหนองขาม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 พฤษภาคม 2559 21:15:41
46   โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 พฤษภาคม 2559 20:29:42
47   โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 พฤษภาคม 2559 10:35:30
48   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 28 พฤษภาคม 2559 21:45:53
49   โรงเรียนวังกะอาม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 11:04:49
50   โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 27 พฤษภาคม 2559 09:07:31


ทั้งหมด 161 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th