ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดอัมพวัน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
2   โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 13 สิงหาคม 2557 11:53:15
3   โรงเรียนบ้านโรงหีบ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:22:40
4   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:06:44
5   โรงเรียนบ้านชากยายจีน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 9 มิถุนายน 2557 09:13:40
6   โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 3 มิถุนายน 2557 11:40:27
7   โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 29 พฤษภาคม 2557 15:27:22
8   โรงเรียนบ้านบางละมุง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 พฤษภาคม 2557 11:53:45
9   โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 14 พฤษภาคม 2557 13:56:41
10   โรงเรียนบ้านบ่อวิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2557 12:56:23
11   โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2557 10:52:03
12   โรงเรียนบ้านห้วยกรุ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 7 พฤษภาคม 2557 15:09:02
13   โรงเรียนวัดหนองคล้า(ชลบุรี)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 28 สิงหาคม 2556 10:15:32
14   โรงเรียนบ้านระเวิง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 28 สิงหาคม 2556 09:42:39
15   โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 6 สิงหาคม 2556 21:38:04
16   โรงเรียนบ้านทางตรง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 5 สิงหาคม 2556 16:46:31
17   โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 2 สิงหาคม 2556 10:45:20
18   โรงเรียนบ้านเนินตอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 26 มิถุนายน 2556 21:04:37
19   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 26 มิถุนายน 2556 15:08:06
20   โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 26 มิถุนายน 2556 11:50:46
21   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 25 มิถุนายน 2556 10:43:24
22   โรงเรียนวัดพระประทานพร
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 25 มิถุนายน 2556 10:40:42
23   โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 10 มิถุนายน 2556 14:07:28
24   โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 7 มิถุนายน 2556 17:59:15
25   โรงเรียนบ้านวังค้อ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 18 พฤษภาคม 2556 14:37:07
26   โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2556 15:30:39
27   โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 28 มีนาคม 2556 14:44:04
28   โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 มีนาคม 2556 13:45:58
29   โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 มีนาคม 2556 13:24:04
30   โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 26 กุมภาพันธ์ 2556 15:59:54
31   โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 19 กุมภาพันธ์ 2556 16:47:37
32   โรงเรียนบ้านนาวัง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 7 กุมภาพันธ์ 2556 14:45:09
33   โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:08:24
34   โรงเรียนห้วยใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:45
35   โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 12 มกราคม 2555 15:16:26
36   โรงเรียนบ้านสันติคาม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 9 มกราคม 2555 14:39:49
37   โรงเรียนบ้านขลอด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 9 มกราคม 2555 14:12:43
38   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 6 มกราคม 2555 10:06:04
39   โรงเรียนบ้านชากนอก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 4 มกราคม 2555 14:13:10
40   โรงเรียนบ้านหุบบอน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 4 มกราคม 2555 14:09:09
41   โรงเรียนบ้านภูไทร
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 20:41:59
42   โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 14:49:12
43   โรงเรียนวัดนาพร้าว
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 11:12:11
44   โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 09:57:12
45   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 ธันวาคม 2554 15:13:52
46   โรงเรียนบ้านโค้งดารา
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 ธันวาคม 2554 14:28:41
47   โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 ธันวาคม 2554 13:55:10
48   โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 ธันวาคม 2554 10:32:31
49   โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 27 ธันวาคม 2554 09:05:05
50   โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 26 ธันวาคม 2554 23:47:00


ทั้งหมด 80 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th