ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฏร์รังสรรค์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 20 สิงหาคม 2563 13:44:28
2   โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
3   โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 8 มิถุนายน 2561 09:37:08
4   โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 26 กันยายน 2560 15:10:50
5   โรงเรียนบ้านปอแดง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 9 มิถุนายน 2559 11:54:58
6   โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2557 13:32:23
7   โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2557 13:22:18
8   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 19 สิงหาคม 2557 13:17:31
9   โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 15 สิงหาคม 2557 11:49:40
10   โรงเรียนบ้านหนองแปน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 13 สิงหาคม 2557 15:10:36
11   โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 3 กันยายน 2556 14:24:55
12   โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 20:26:36
13   โรงเรียนบ้านกุดหว้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 20:20:45
14   โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 20:14:28
15   โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 20:02:03
16   โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 19:51:28
17   โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 19:38:06
18   โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 19:29:10
19   โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 19:07:03
20   โรงเรียนบ้านห้วยโจด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 15:24:12
21   โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 15:05:49
22   โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 31 สิงหาคม 2556 14:58:04
23   โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 30 สิงหาคม 2556 09:09:25
24   โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 30 สิงหาคม 2556 07:31:54
25   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 29 สิงหาคม 2556 10:48:38
26   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑ (บ้านลาด)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 29 สิงหาคม 2556 09:18:56
27   โรงเรียนบ้านหันใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 29 สิงหาคม 2556 08:53:45
28   โรงเรียนหญ้าคาท่าหลวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 28 สิงหาคม 2556 16:52:50
29   โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 28 สิงหาคม 2556 11:26:15
30   โรงเรียนบ้านหินแร่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 28 สิงหาคม 2556 11:12:50
31   โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 28 สิงหาคม 2556 10:45:49
32   โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:21:54
33   โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 11:16:22
34   โรงเรียนหนองม่วงใหญ่หนองตานา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 10:41:11
35   โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 09:55:45
36   โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 27 สิงหาคม 2556 08:41:37
37   โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 26 สิงหาคม 2556 15:31:27
38   โรงเรียนบ้านวังคูณ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 26 สิงหาคม 2556 14:05:06
39   โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 13:05:30
40   โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 12:08:28
41   โรงเรียนบ้านดอนดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 25 สิงหาคม 2556 12:00:53
42   โรงเรียนบ้านแวงน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 16:57:31
43   โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 14:27:28
44   โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 13:57:25
45   โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 13:46:14
46   โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 13:42:55
47   โรงเรียนบ้านโนนแดง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 13:04:38
48   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 13:03:50
49   โรงเรียนบ้านแฝก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 23 สิงหาคม 2556 09:58:46
50   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 22 สิงหาคม 2556 18:28:22


ทั้งหมด 168 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th