ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านวังเวียง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 16 มิถุนายน 2560 10:19:33
2   โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 14:15:27
3   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 มิถุนายน 2559 10:16:51
4   โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 มิถุนายน 2558 11:00:40
5   โรงเรียนบ้านนาทัน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:47:35
6   โรงเรียนนาทันวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:11:16
7   โรงเรียนบ้านโนนค้อ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 11:01:41
8   โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 10:55:17
9   โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 09:17:10
10   โรงเรียนนักธุรกิจ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 16:03:35
11   โรงเรียนบ้านดงแหลม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 13:09:05
12   โรงเรียนบ้านคำม่วง(กาฬสินธุ์)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:06
13   โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:01:07
14   โรงเรียนดงสวนพัฒนา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 19:40:07
15   โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 10:20:00
16   โรงเรียนโป่งนกเปล้า
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 21:48:38
17   โรงเรียนบ้านนาเหนือ(กาฬสินธุ์)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 16:04:23
18   โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:35:00
19   โรงเรียนบ้านจอมทอง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:24:15
20   โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:20:34
21   โรงเรียนหนองบัวโดน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 13:20:44
22   โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 10:28:02
23   โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 16:00:21
24   โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 13:24:56
25   โรงเรียนบ้านโพนนาดี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 09:26:09
26   โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 08:51:34
27   โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 07:32:21
28   โรงเรียนบ้านหนองผือ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 10 กันยายน 2557 14:39:07
29   โรงเรียนโคกลางสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 10 กันยายน 2557 09:53:34
30   โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 10 กันยายน 2557 06:01:49
31   โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 22:00:52
32   โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 18:14:54
33   โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 18:06:24
34   โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 15:16:44
35   โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 13:57:53
36   โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 12:59:25
37   โรงเรียนบ้านโนนชาด ( สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2 )
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 10:12:36
38   โรงเรียนบ้านคำหม่วย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 09:01:23
39   โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 9 กันยายน 2557 08:56:26
40   โรงเรียนบ้านขมิ้น(สาขาภูเงิน)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 19:17:46
41   โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 17:24:24
42   โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 15:18:06
43   โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 15:02:44
44   โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 14:58:33
45   โรงเรียนบ้านโนนยาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 14:40:38
46   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35(คำกั้ง)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 14:26:57
47   โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 14:17:24
48   โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 13:18:01
49   โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 11:23:03
50   โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 8 กันยายน 2557 11:09:50


ทั้งหมด 199 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th