ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
2   โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 14 สิงหาคม 2559 13:28:18
3   โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 มิถุนายน 2559 16:04:32
4   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 7 มิถุนายน 2559 15:21:08
5   โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 กันยายน 2557 18:22:26
6   โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 19 สิงหาคม 2557 11:40:22
7   โรงเรียนบ้านจันเดย์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 สิงหาคม 2557 14:33:47
8   โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 14 กรกฎาคม 2556 09:16:15
9   โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 10 กรกฎาคม 2556 14:12:12
10   โรงเรียนบ้านวังผาตาด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 4 มิถุนายน 2556 11:15:57
11   โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 พฤษภาคม 2556 14:33:38
12   โรงเรียนบ้านไร่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 23 เมษายน 2556 14:10:19
13   โรงเรียนบ้านสารวัตร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 22 เมษายน 2556 11:33:31
14   โรงเรียนบ้านห้วยกบ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 20 เมษายน 2556 16:29:11
15   โรงเรียนหลุงกัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 20 เมษายน 2556 11:23:00
16   โรงเรียนบ้านวังสิงห์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 13 มกราคม 2555 14:01:19
17   โรงเรียนบ้านกองม่องทะ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 11 มกราคม 2555 10:36:33
18   โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 10 มกราคม 2555 11:21:07
19   โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 9 มกราคม 2555 20:22:29
20   โรงเรียนบ้านเขาพัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 9 มกราคม 2555 10:02:21
21   โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 6 มกราคม 2555 12:34:26
22   โรงเรียนบ้านวังกระแจะ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 5 มกราคม 2555 15:47:00
23   โรงเรียนบ้านพุเตย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:47:19
24   โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:31:46
25   โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:26:01
26   โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 08:48:03
27   โรงเรียนบ้านหินดาด (ไทรโยค)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 19:49:26
28   โรงเรียนคุรุสภา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 17:07:08
29   โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 15:25:28
30   โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 15:03:14
31   โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 13:51:19
32   โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 13:07:55
33   โรงเรียนบ้านกุยแหย่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 12:24:04
34   โรงเรียนบ้านหินตั้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 11:04:15
35   โรงเรียนบ้านเขาช้าง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 10:41:59
36   โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 10:41:35
37   โรงเรียนบ้านบ้องตี้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 09:38:54
38   โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 ธันวาคม 2554 09:19:37
39   โรงเรียนวัดหินดาด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 23:29:29
40   โรงเรียนบ้านดินโส
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 22:19:23
41   โรงเรียนบ้านหนองขอน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 20:12:54
42   โรงเรียนบ้านพุองกะ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 14:58:40
43   โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 14:39:35
44   โรงเรียนเพียงหลวง3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ฯ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 14:19:59
45   โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 14:06:27
46   โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 13:24:23
47   โรงเรียนบ้านยางโทน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 11:38:56
48   โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 11:21:24
49   โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 10:23:17
50   โรงเรียนบ้านยางขาว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 ธันวาคม 2554 10:20:11


ทั้งหมด 80 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th