ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2558 05:13:47
2   โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 8 มิถุนายน 2558 10:02:39
3   โรงเรียนบ้านม่วงคำ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 4 สิงหาคม 2557 15:31:56
4   โรงเรียนบ้านแม่ขมิง
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 10 มิถุนายน 2557 09:39:38
5   โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 6 มิถุนายน 2557 09:24:14
6   โรงเรียนบ้านนาพูน
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 23:02:17
7   โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 16:02:41
8   โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 มิถุนายน 2557 10:47:23
9   โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 4 มิถุนายน 2557 20:11:23
10   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 4 มิถุนายน 2557 12:06:39
11   โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 4 มิถุนายน 2557 09:14:35
12   โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 16 พฤษภาคม 2557 14:46:49
13   โรงเรียนบ้านสลก
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 15 พฤษภาคม 2557 15:32:10
14   โรงเรียนบ้านไร่หลวง
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 8 พฤษภาคม 2557 09:36:49
15   โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 2 พฤษภาคม 2557 21:07:07
16   โรงเรียนบ้านแม่สิน
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 ตุลาคม 2556 12:15:29
17   โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 16 ตุลาคม 2556 06:17:21
18   โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 15 ตุลาคม 2556 09:53:18
19   โรงเรียนบ้านห้วยกูด
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 11 ตุลาคม 2556 13:21:56
20   โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 กันยายน 2556 10:25:49
21   โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2556 12:15:58
22   โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2556 10:09:15
23   โรงเรียนบ้านค้างปินใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 6 กันยายน 2556 13:30:13
24   โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 6 กันยายน 2556 08:48:25
25   โรงเรียนบ้านแม่แฮด
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 กันยายน 2556 14:45:31
26   โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 กันยายน 2556 14:40:58
27   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 กันยายน 2556 10:09:28
28   โรงเรียนบ้านวังชิ้น
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 กันยายน 2556 09:23:36
29   โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 5 กันยายน 2556 09:18:29
30   โรงเรียนบ้านสองแคว
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 20:51:17
31   โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 20:44:03
32   โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:47:18
33   โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:43:32
34   โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 14:27:22
35   โรงเรียนบ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 สิงหาคม 2556 09:38:08
36   โรงเรียนสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 28 สิงหาคม 2556 09:13:36
37   โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 27 สิงหาคม 2556 15:47:13
38   โรงเรียนบ้านวังเลียง
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 23 สิงหาคม 2556 15:00:33
39   โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 22 สิงหาคม 2556 11:41:15
40   โรงเรียนบ้านวังเบอะ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 30 มิถุนายน 2556 20:01:19
41   โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(แพร่)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 27 มิถุนายน 2556 13:35:14
42   โรงเรียนบ้านป่าไผ่(แพร่)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 27 มิถุนายน 2556 13:11:55
43   โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:01:54
44   โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 1 มิถุนายน 2556 14:53:35
45   โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 29 พฤษภาคม 2556 13:23:58
46   โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 29 พฤษภาคม 2556 09:46:25
47   โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 28 พฤษภาคม 2556 11:10:34
48   โรงเรียนบ้านปางเคาะ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 28 พฤษภาคม 2556 08:23:58
49   โรงเรียนบ้านวังลึก
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 27 พฤษภาคม 2556 16:29:18
50   โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 26 พฤษภาคม 2556 21:34:58


ทั้งหมด 105 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th