ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
2   บ้านหนองขาม
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
3   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
4   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
5   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
6   โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 24 มกราคม 2555 13:58:48
7   โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 10 กันยายน 2558 12:42:35
8   โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 4 สิงหาคม 2558 11:25:23
9   โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 09:34:36
10   โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:27:15
11   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 12:53:17
12   โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2558 19:51:29
13   โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 4 มิถุนายน 2558 11:24:27
14   โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 12:44:43
15   โรงเรียนบ้านหันตะเภา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2558 13:47:10
16   โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2558 17:34:51
17   โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 3 กันยายน 2557 13:04:25
18   โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กันยายน 2557 12:37:54
19   โรงเรียนบ้านหุบกะพง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2557 11:21:44
20   โรงเรียนบ้านซ่อง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:45:36
21   โรงเรียนบ้านโป่งแย้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2557 11:00:36
22   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 28 พฤษภาคม 2557 11:55:18
23   โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 18:23:10
24   โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 12:29:22
25   โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 23 กันยายน 2556 14:54:10
26   โรงเรียนบ้านเนินทราย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กันยายน 2556 11:44:58
27   โรงเรียนบ้านดอน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กันยายน 2556 11:13:43
28   โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 27 กุมภาพันธ์ 2556 10:15:14
29   โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:09:45
30   โรงเรียนบ้านหนองเตียน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:23:25
31   โรงเรียนบ้านในดง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 21:55:50
32   โรงเรียนบ้านไร่โคก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:43:38
33   โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:36:51
34   โรงเรียนวัดจันทาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:13:33
35   โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 13:24:11
36   โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 12:37:54
37   โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิต)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 12:13:31
38   โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจอำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2555 15:58:27
39   โรงเรียนบ้านพุตุม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2555 09:46:37
40   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร(พิบูลสงเคราะห์๑)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2555 12:02:37
41   โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2555 11:25:15
42   โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 13:26:53
43   โรงเรียนบ้านท่ายาง ประชาสรรค์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 09:37:38
44   โรงเรียนวัดช่อม่วง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2555 10:47:52
45   โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 2 กุมภาพันธ์ 2555 12:53:28
46   โรงเรียนวัดม่วงงาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 13:15:37
47   โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 11:55:16
48   โรงเรียนบ้านสารเห็ด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มกราคม 2555 14:45:20
49   โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มกราคม 2555 13:17:55
50   โรงเรียนบ้านแหลมทอง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มกราคม 2555 12:49:10


ทั้งหมด 101 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th