ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านบวกเปา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
2   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
3   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
4   บ้านโปง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
5   โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
6   โรงเรียนบ้านแม่โต๋
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 21:10:20
7   โรงเรียนบ้านน้ำริน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 14:19:57
8   โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที๙๒)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 12:35:42
9   โรงเรียนบ้านโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
10   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
11   โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
12   โรงเรียนวัดยั้งเมิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
13   โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2563 23:05:15
14   โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:45:55
15   โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มีนาคม 2563 10:44:51
16   โรงเรียนบ้านป่าลาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 1 มิถุนายน 2560 16:52:04
17   โรงเรียนวัดแม่กะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 23 สิงหาคม 2559 19:46:43
18   โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 15 กันยายน 2557 15:12:22
19   โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 15 กรกฎาคม 2556 13:14:02
20   โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 23 พฤษภาคม 2556 15:27:19
21   โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 13 พฤษภาคม 2556 18:48:16
22   โรงเรียนบ้านกาดฮาว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2556 10:25:12
23   โรงเรียนสบเปิงวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 29 เมษายน 2556 13:26:17
24   โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 26 เมษายน 2556 12:31:32
25   โรงเรียนบ้านนากู่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 23 เมษายน 2556 14:25:07
26   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2556 14:18:32
27   โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2556 10:52:11
28   โรงเรียนบ้านห้วยบง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2556 21:02:23
29   โรงเรียนบ้านต้นรุง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 20 เมษายน 2556 16:45:41
30   โรงเรียนประดู่วิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 19 เมษายน 2556 10:01:23
31   โรงเรียนชุมชนบ้านดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 10 เมษายน 2556 08:54:12
32   โรงเรียนบ้านผึ้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 6 มีนาคม 2556 10:44:03
33   วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2556 21:34:59
34   โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 24 กุมภาพันธ์ 2556 07:13:30
35   โรงเรียนบ้านแม่แต
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 12 กุมภาพันธ์ 2556 09:00:58
36   โรงเรียนวัดปางเติม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2556 12:29:35
37   โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:52:06
38   โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:15
39   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มกราคม 2556 20:52:33
40   โรงเรียนบ้านป่าไหน่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 10 มกราคม 2555 13:59:56
41   โรงเรียนบ้านช้างใน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 10 มกราคม 2555 11:16:46
42   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 9 มกราคม 2555 15:08:20
43   โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 9 มกราคม 2555 08:27:44
44   โรงเรียนบ้านริมใต้
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 6 มกราคม 2555 12:38:08
45   โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 6 มกราคม 2555 11:20:18
46   โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 6 มกราคม 2555 09:22:00
47   โรงเรียนวัดบ้านป้อก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 มกราคม 2555 19:55:33
48   โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 มกราคม 2555 16:13:14
49   โรงเรียนบ้านหนองปิด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 มกราคม 2555 14:51:14
50   โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 มกราคม 2555 14:11:38


ทั้งหมด 67 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th