ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
2   โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
3   เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
4   โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
5   โรงเรียนบ้านแม่พุง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
6   ชุมชนบ้านสันมะค่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
7   โรงเรียนบ้านป่าส้าน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
8   โรงเรียนบ้านสิบสอง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
9   โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 มิถุนายน 2562 10:37:11
10   บ้านห้วยหมอเฒ่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 17 มิถุนายน 2562 11:26:01
11   บ้านม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
12   แม่อ้อนอก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
13   โรงเรียนป่าแงะวิทยา (ป่าแดด)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
14   โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:17:40
15   โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:04:34
16   โรงเรียนโรงช้างวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 10 กันยายน 2558 10:57:36
17   โรงเรียนเวียงผาวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 กันยายน 2558 12:23:52
18   โรงเรียนบ้านโป่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 24 สิงหาคม 2558 21:48:00
19   โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2558 16:26:44
20   โรงเรียนบ้านแม่ผง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2558 10:23:45
21   โรงเรียนสันหนองควาย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 18 สิงหาคม 2558 16:09:38
22   โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2558 14:14:57
23   โรงเรียนบ้านป่าตึง(วปป.)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2558 13:36:09
24   โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 11 กันยายน 2557 14:24:46
25   โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 26 สิงหาคม 2557 09:53:06
26   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 21 สิงหาคม 2557 09:21:09
27   โรงเรียนสันกลางวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 20 สิงหาคม 2557 22:40:21
28   โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 สิงหาคม 2557 19:37:06
29   โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:54
30   โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 12 มิถุนายน 2557 17:19:09
31   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 3 มิถุนายน 2557 13:26:54
32   โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 พฤษภาคม 2557 09:35:45
33   โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 23 พฤษภาคม 2557 13:23:04
34   โรงเรียนบ้านหนองยาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 พฤษภาคม 2557 19:39:58
35   โรงเรียนเวียงห้าววิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 20 พฤษภาคม 2557 11:25:10
36   โรงเรียนบ้านปางหก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:57:54
37   โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 พฤษภาคม 2557 11:53:32
38   โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 17 พฤษภาคม 2557 13:42:04
39   โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 16 พฤษภาคม 2557 10:42:48
40   โรงเรียนบ้านโฮ่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:36:31
41   โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2557 10:40:50
42   โรงเรียนแม่ยางมิ้น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:30:55
43   โรงเรียนห้วยเฮี้ย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:22:41
44   โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 10:32:52
45   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:39:47
46   โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:13:14
47   โรงเรียนบ้านป่าตึง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 8 พฤษภาคม 2557 15:12:59
48   โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 6 พฤษภาคม 2557 14:50:11
49   โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 6 พฤษภาคม 2557 07:44:04
50   โรงเรียนบ้านดอยช้าง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 2 พฤษภาคม 2557 10:59:00


ทั้งหมด 105 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th