ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านร่องมะดูก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 18 มิถุนายน 2556 10:06:56
2   โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 13 มิถุนายน 2556 12:48:20
3   โรงเรียนบ้านดง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:48:36
4   โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 15:55:48
5   โรงเรียนบ้านกลาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 15:00:42
6   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:58:34
7   โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:56:14
8   โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:53:50
9   โรงเรียนบ้านโป่งข่อย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:34:14
10   โรงเรียนบ้านหินโหง่น
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:30:07
11   โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:14:37
12   โรงเรียนบ้านคลองชะนี
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:11:22
13   โรงเรียนบ้านพุต่อ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:09:43
14   โรงเรียนวัดทัพหลวง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:07:52
15   โรงเรียนวัดทัพคล้าย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:05:57
16   โรงเรียนบ้านหินตุ้ม
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:04:18
17   โรงเรียนวัดสะนำ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 14:02:42
18   โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:59:20
19   โรงเรียนบ้านศาลาคลอง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:57:06
20   โรงเรียนบ้านพุบอน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:55:22
21   โรงเรียนอีมาดอีทราย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:48:26
22   โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:39:51
23   โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:37:42
24   โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:36:17
25   โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 13:33:32
26   โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 12:11:19
27   โรงเรียนบ้านบุ่ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 12:09:31
28   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 12:07:15
29   โรงเรียนบ้านน้ำพุ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 12:05:44
30   โรงเรียนบ้านคลองหวาย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 12:02:04
31   โรงเรียนวัดห้วยแห้ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:59:59
32   โรงเรียนบ้านห้วยพูล
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:58:21
33   โรงเรียนวัดผาทั่ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:56:48
34   โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:55:00
35   โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:51:55
36   โรงเรียนบ้านวังหิน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:51:23
37   โรงเรียนบ้านวังพง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:49:56
38   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:47:17
39   โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:44:07
40   โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:42:08
41   โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:40:37
42   โรงเรียนบ้านตะกรุด
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:35:43
43   โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:30:55
44   โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:29:52
45   โรงเรียนบ้านหนองอาสา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:28:44
46   โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:23:31
47   โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:20:07
48   โรงเรียนอนุบาลลานสัก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:17:02
49   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:14:11
50   โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 10 มิถุนายน 2556 11:11:16


ทั้งหมด 120 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th