ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29
2   โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 12 มิถุนายน 2558 15:41:50
3   โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 ตุลาคม 2556 10:02:28
4   โรงเรียนบ้านห้วยสูน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 11 ตุลาคม 2556 09:53:46
5   โรงเรียนบ้านเด่นชาติ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:45:48
6   โรงเรียนบ้านน้ำแพ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:44:40
7   โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:44:37
8   โรงเรียนบ้านปางคอม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:43:20
9   โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:42:07
10   โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:40:57
11   โรงเรียนวัดจอมแจ้ง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:39:41
12   โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:38:32
13   โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:37:19
14   โรงเรียนวัดนาขุม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:35:59
15   โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:33:26
16   โรงเรียนบ้านห้วยคอม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:26:38
17   โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งฯ)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:21:10
18   โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:17:53
19   โรงเรียนบ้านวังหัวดอย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:15:53
20   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 17:11:19
21   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 16:59:35
22   โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 15:49:15
23   โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:43:53
24   โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 09:35:30
25   โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 27 กุมภาพันธ์ 2556 13:16:29
26   โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:42:23
27   โรงเรียนบ้านย่านดู่
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2556 11:05:33
28   ชุมชนบ้านนากล่ำ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 12 เมษายน 2555 13:26:21
29   โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 4 เมษายน 2555 09:08:54
30   โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 3 เมษายน 2555 21:24:17
31   โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 1 เมษายน 2555 15:27:26
32   โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 30 มีนาคม 2555 11:41:58
33   โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มีนาคม 2555 16:24:24
34   โรงเรียนบ้านนาไพร
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 22 มีนาคม 2555 16:07:41
35   โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:24
36   โรงเรียนบ้านปางเกลือ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:14:23
37   โรงเรียนบ้านนาแซง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2555 15:13:03
38   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2555 11:17:44
39   โรงเรียนไผ่งามวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 2 กุมภาพันธ์ 2555 16:26:48
40   โรงเรียนบ้านทรายขาว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 11:58:54
41   โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 25 มกราคม 2555 13:45:58
42   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์4
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 25 มกราคม 2555 11:12:09
43   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มกราคม 2555 13:51:49
44   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มกราคม 2555 10:10:17
45   โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 มกราคม 2555 14:31:51
46   โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 มกราคม 2555 14:27:19
47   โรงเรียนบ้านงอมมด
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 มกราคม 2555 13:28:22
48   โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 มกราคม 2555 11:42:07
49   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106(บ้านนาบัว)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 มกราคม 2555 11:34:42
50   โรงเรียนบ้านน้ำลี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 16 มกราคม 2555 05:54:04


ทั้งหมด 76 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th