ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านโนนเชียงค้ำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
2   โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
3   โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:38:29
4   โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 9 มิถุนายน 2559 13:58:25
5   โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 พฤษภาคม 2558 15:50:43
6   โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 21 สิงหาคม 2557 12:24:57
7   โรงเรียนบ้านดงเรือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:14:06
8   โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 16 สิงหาคม 2557 13:15:23
9   โรงเรียนบ้านนาแบก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 11 สิงหาคม 2557 17:56:20
10   โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 10 มิถุนายน 2557 10:00:57
11   โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2557 14:30:44
12   โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2557 17:02:49
13   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2557 08:01:28
14   โรงเรียนบ้านนาเหล่า
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 22 พฤษภาคม 2557 15:55:32
15   โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 21 พฤษภาคม 2557 19:47:24
16   โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 4 กันยายน 2556 09:07:33
17   โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 2 กันยายน 2556 09:21:36
18   โรงเรียนบ้านเชียงแหว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2556 09:51:01
19   โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 8 สิงหาคม 2556 14:30:16
20   โรงเรียนบ้านหนองแวง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 13:29:03
21   โรงเรียนบ้านคำน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 11:36:48
22   โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 2 สิงหาคม 2556 10:52:59
23   โรงเรียนบ้านโนนสา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 14:16:27
24   โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 10:58:20
25   โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 1 สิงหาคม 2556 09:32:40
26   โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 19 มิถุนายน 2556 14:17:35
27   โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 12 มิถุนายน 2556 11:23:36
28   โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 6 มิถุนายน 2556 11:05:10
29   โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 4 เมษายน 2556 07:26:09
30   โรงเรียนบ้านสามขา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 3 เมษายน 2556 13:21:04
31   โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 1 เมษายน 2556 11:54:37
32   โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 30 มีนาคม 2556 11:53:34
33   โรงเรียนบ้านหนองกุง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 30 มีนาคม 2556 09:59:06
34   โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อุดรธานี)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 มีนาคม 2556 23:22:15
35   โรงเรียนบ้านท่าสัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 มีนาคม 2556 22:02:15
36   โรงเรียนคำไฮพิทยาคม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 มีนาคม 2556 12:17:33
37   โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 มีนาคม 2556 12:00:17
38   โรงเรียนบ้านโนนสูง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 29 มีนาคม 2556 11:30:17
39   โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 28 มีนาคม 2556 21:13:24
40   โรงเรียนบ้านคำไผ่
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 มีนาคม 2556 17:41:48
41   โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 มีนาคม 2556 14:40:39
42   โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 มีนาคม 2556 12:55:28
43   โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 26 มีนาคม 2556 12:40:45
44   โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 16:38:57
45   โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 13:45:22
46   โรงเรียนบ้านท่าแร่
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 10:44:30
47   โรงเรียนบ้านนกขะบา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 10:14:22
48   โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 10:04:58
49   โรงเรียนบ้านคำยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 10:04:02
50   โรงเรียนป่าหวาย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 25 มีนาคม 2556 01:40:39


ทั้งหมด 196 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th