ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านท่าคำบง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 27 มิถุนายน 2560 11:26:16
2   โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 กันยายน 2559 10:45:39
3   โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 สิงหาคม 2559 07:33:15
4   โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 22:09:02
5   โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 21:34:11
6   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 21:18:10
7   โรงเรียนบ้านน้ำเป
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 20:04:22
8   โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 14:19:36
9   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 10:28:57
10   โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 15 มิถุนายน 2559 09:18:41
11   โรงเรียนบ้านหนองหอย
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:55:18
12   โรงเรียนบ้านปักหมู
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:22:02
13   โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 13:28:39
14   โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 11:12:06
15   โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 10:35:19
16   โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 14 มิถุนายน 2559 09:26:52
17   โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 19:59:10
18   โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 18:43:57
19   โรงเรียนบ้านดงดาล
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 16:09:25
20   โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:08:04
21   โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:17:10
22   โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 13:57:55
23   โรงเรียนบ้านนาตาล
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 13:17:32
24   โรงเรียนสุทธสิริโสภา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 13 มิถุนายน 2559 12:43:55
25   โรงเรียนบ้านดงสระพัง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 8 มิถุนายน 2559 14:31:07
26   โรงเรียนบ้านวัดหลวง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 8 มิถุนายน 2559 12:46:27
27   โรงเรียนบ้านแป้น
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 23:32:52
28   โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 13:07:09
29   โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 10:59:04
30   โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 10:16:43
31   โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 10:10:53
32   โรงเรียนนิคมเจริญชัย
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 7 มิถุนายน 2559 10:07:35
33   โรงเรียนบ้านหนองหลวง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 20:06:35
34   โรงเรียนบ้านคำเจริญ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 17:02:37
35   โรงเรียนบ้านนาดี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 15:12:57
36   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 14:03:19
37   โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 14:02:42
38   โรงเรียนบ้านผือ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 13:40:45
39   โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 13:31:08
40   โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรร
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 11:55:29
41   โรงเรียนบ้านหนองแอก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 11:14:46
42   โรงเรียนบ้านโพนทัน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 10:44:15
43   โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 6 มิถุนายน 2559 10:32:38
44   โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 4 มิถุนายน 2559 21:01:39
45   โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 13:32:47
46   โรงเรียนบ้านตาลชุม
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 12:46:04
47   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 11:24:07
48   โรงเรียนบ้านหนองยาง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 11:19:27
49   โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 11:18:20
50   โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 3 มิถุนายน 2559 10:35:15


ทั้งหมด 103 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th