ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดป่าถ่อน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
2   โรงเรียนวัดบ้านกรุ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 14:45:21
3   โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 09:34:41
4   โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:17:47
5   โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:57:02
6   บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:27:55
7   บ้านวังทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
8   โรงเรียนบ้านตึก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
9   โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
10   โรงเรียนบ้านแม่สำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
11   บ้านห้วยหยวก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
12   โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
13   โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
14   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:14:20
15   โรงเรียนวัดแสนตอ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
16   โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
17   บ้านดอนจันทร์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55
18   โรงเรียนบ้านลำโชค
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:08:41
19   โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:02:55
20   โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
21   โรงเรียนบ้านสันติสุข
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
22   บ้านธารชะอม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
23   โรงเรียนบ้านวังธาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
24   บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
25   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
26   โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
27   บ้านหนองยาว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
28   โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
29   บ้านท่าวิเศษ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
30   โรงเรียนบ้านผาเวียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
31   โรงเรียนบ้านเขาทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
32   โรงเรียนบ้านซ่าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
33   บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
34   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
35   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
36   โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
37   โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08
38   วัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
39   โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
40   โรงเรียนบ้านสุเม่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2559 20:02:04
41   โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 14 กันยายน 2557 16:50:57
42   โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 6 สิงหาคม 2556 13:06:20
43   โรงเรียนบ้านแม่เทิน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 3 เมษายน 2556 20:50:12
44   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 มกราคม 2555 09:52:08
45   โรงเรียนบ้านหนองบัว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 มกราคม 2555 18:27:59
46   โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 มกราคม 2555 10:03:31
47   โรงเรียนบ้านสารจิตร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 19 มกราคม 2555 09:53:44
48   โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 17 มกราคม 2555 10:28:17
49   บ้านหนองหมื่นชัย
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 มกราคม 2555 14:40:02
50   โรงเรียนประชาอุทิศ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 มกราคม 2555 13:52:52


ทั้งหมด 135 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th