ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดบ้านดง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2562 11:20:35
2   โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 06:53:48
3   โรงเรียนบ้านซับบอน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2559 14:52:40
4   โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 2 สิงหาคม 2559 14:38:40
5   โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 11:43:15
6   โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 14:07:55
7   โรงเรียนบ้านลำสมพุง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 29 พฤษภาคม 2557 15:21:05
8   โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 28 พฤษภาคม 2557 09:45:32
9   โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 13 กันยายน 2556 10:49:55
10   โรงเรียนบ้านคลองไทร
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 11:34:55
11   โรงเรียนวัดโคกกลาง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 6 กันยายน 2556 18:26:34
12   โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2556 22:00:21
13   โรงเรียนวัดโคกกรุง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2556 14:30:56
14   โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 29 สิงหาคม 2556 09:37:58
15   โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:37:05
16   โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 20:25:40
17   โรงเรียนบ้านหินซ้อน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 11:02:09
18   โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 09:31:25
19   โรงเรียนบ้านโป่งไทร
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 13:31:04
20   โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 10:54:05
21   โรงเรียนวัดท่าคล้อ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 10:51:21
22   โรงเรียนวัดขอนหอม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 10:42:48
23   โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 15:11:50
24   โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 12:41:44
25   โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 12:19:16
26   โรงเรียนวัดโพนทอง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 11:44:39
27   โรงเรียนบ้านซับพริก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 10:36:37
28   โรงเรียนวัดบ้านดอน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 10:12:37
29   โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 15:47:40
30   โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 15:40:37
31   โรงเรียนวัดป่าไผ่
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 14:52:07
32   โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 14:14:32
33   โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 19:45:54
34   โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 18:44:31
35   โรงเรียนบ้านท่าพลู
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 17:20:29
36   โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 15:43:43
37   โรงเรียนวัดบึงไม้
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 15:37:57
38   โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 15:24:44
39   โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 14:58:35
40   โรงเรียนวัดคลองห้า
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 14:43:47
41   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 14:00:06
42   โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 13:42:02
43   โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 13:20:32
44   โรงเรียนวัดหนองครก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 11:10:43
45   โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 11:05:26
46   โรงเรียนบ้านเขานมนาง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 10:44:11
47   โรงเรียนบ้านช่อง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 10:37:03
48   โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2556 09:50:16
49   โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 21:04:30
50   โรงเรียนวัดลำบัว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2556 20:39:15


ทั้งหมด 135 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th