ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดบางบ่อ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 พฤษภาคม 2559 09:21:11
2   โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:06:17
3   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
4   โรงเรียนคลองกันยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
5   โรงเรียนคลองหลุมลึก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
6   โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 11 กันยายน 2557 12:29:22
7   โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 11 มิถุนายน 2557 16:02:49
8   โรงเรียนคลองบางกะสี
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 15:20:09
9   โรงเรียนคลองพระยานาคราช
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 15:10:39
10   โรงเรียนตลาดคลองสวน
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 14:49:21
11   โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 09:56:54
12   โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 12:27:32
13   โรงเรียนวัดสีล้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 11:05:47
14   โรงเรียนคลองสะบัดจาก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 09:09:35
15   โรงเรียนคลองกระแชงเตย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 สิงหาคม 2556 13:21:35
16   โรงเรียนวัดหัวคู้
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:08:52
17   โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 14:37:09
18   โรงเรียนวัดลาดหวาย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:54:42
19   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๑(ก่อสร้างคลองด่าน)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:41:30
20   โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 16:37:26
21   โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 14:54:15
22   โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 14:45:24
23   โรงเรียนปากคลองมอญ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 28 สิงหาคม 2556 14:56:32
24   โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 23 สิงหาคม 2556 09:17:42
25   โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 22 สิงหาคม 2556 12:37:17
26   โรงเรียนคลองบ้านระกาศ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 22 สิงหาคม 2556 09:30:50
27   โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 20 สิงหาคม 2556 18:52:33
28   โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 19 สิงหาคม 2556 13:41:50
29   โรงเรียนวัดสร่างโศก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 19 สิงหาคม 2556 12:58:14
30   โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 17 สิงหาคม 2556 10:30:17
31   โรงเรียนคลองลาดกระบัง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 16 สิงหาคม 2556 15:22:53
32   โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 สิงหาคม 2556 13:16:00
33   โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 สิงหาคม 2556 13:47:12
34   โรงเรียนคลองบางกระบือ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 สิงหาคม 2556 10:17:26
35   โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 15:22:51
36   โรงเรียนวัดนาคราช
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:29:51
37   โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 12:40:20
38   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 7 สิงหาคม 2556 17:52:57
39   โรงเรียนวัดบางเพรียง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 7 สิงหาคม 2556 10:57:37
40   โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 6 สิงหาคม 2556 20:22:45
41   โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 5 สิงหาคม 2556 13:20:15
42   โรงเรียนวัดคอลาด
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 5 สิงหาคม 2556 10:27:42
43   โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 15:41:01
44   โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 14:36:55
45   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 สิงหาคม 2556 13:55:19
46   โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 1 สิงหาคม 2556 09:03:03
47   โรงเรียนละมูลรอดศิริ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 1 สิงหาคม 2556 08:58:11
48   โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 18 มีนาคม 2556 06:59:19
49   โรงเรียนเทวะคลองตรง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 มีนาคม 2556 09:49:24
50   โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 1 มีนาคม 2556 19:44:52


ทั้งหมด 67 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th