ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านคำเม็ก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
2   วาริชภูมิพิทยาคาร
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 13 สิงหาคม 2562 12:37:34
3   บ้านโคกศาลา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 24 กรกฎาคม 2562 11:34:55
4   โรงเรียนบ้านผักตบ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:29:11
5   โรงเรียนบ้านเชิงชุม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2561 13:31:57
6   โรงเรียนบ้านดอนกอย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01
7   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 30 พฤษภาคม 2561 10:16:25
8   โรงเรียนบ้านโพนสวาง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2559 12:12:56
9   โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2559 22:00:57
10   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2559 16:00:48
11   โรงเรียนบ้านคำนาดี
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:42:13
12   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 12:46:34
13   โรงเรียนบ้านตาล
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 11:06:06
14   โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 10:43:57
15   โรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขานาเชือก)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2558 01:39:46
16   โรงเรียนบ้านโคก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 12 มิถุนายน 2558 18:41:44
17   โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 12 มิถุนายน 2558 09:59:50
18   โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน(รวมธรรมราฎร์บำรุง)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 14:20:12
19   โรงเรียนบ้านบึงโน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 13:12:53
20   โรงเรียนบ้านยางคำ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 12:29:42
21   โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 11:45:12
22   โรงเรียนอภัยดำรงธรรม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 11 มิถุนายน 2558 09:55:57
23   โรงเรียนบ้านท่าลาด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 21:52:43
24   โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:42:34
25   โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:04:48
26   โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:59:46
27   โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:39:15
28   โรงเรียนบ้านตาลโกน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 12:18:15
29   โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:35:31
30   โรงเรียนบ้านหนองกุง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 11:20:16
31   โรงเรียนบ้านดอนหัน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:54:04
32   โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:14:58
33   โรงเรียนบ้านแร่
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 09:09:44
34   โรงเรียนบ้านดอนดู่
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:54:39
35   โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:35:31
36   โรงเรียนบ้านโพนสูง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 21:57:00
37   โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 20:05:14
38   โรงเรียนคำแหว
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 15:43:55
39   โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 13:35:42
40   โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 10:20:55
41   บ้านดอนยานาง (สว่างแดนดิน)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 09:59:37
42   โรงเรียนบ้านธาตุ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 9 มิถุนายน 2558 09:29:40
43   โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 8 มิถุนายน 2558 09:21:25
44   โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 5 มิถุนายน 2558 15:28:33
45   โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 5 มิถุนายน 2558 14:46:45
46   โรงเรียนบ้านขมิ้น
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 5 มิถุนายน 2558 13:19:21
47   โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 5 มิถุนายน 2558 10:13:37
48   โรงเรียนบ้านภูเพ็ก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 4 มิถุนายน 2558 16:11:23
49   โรงเรียนบ้านดงบาก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 4 มิถุนายน 2558 15:04:45
50   โรงเรียนบ้านโนนพอก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 29 พฤษภาคม 2558 18:26:41


ทั้งหมด 259 รายการ 1 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th