ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านจังเอิน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
2   โรงเรียนบ้านโทะ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 31 สิงหาคม 2559 15:58:25
3   โรงเรียนบ้านโคก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 22:19:16
4   โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 19:16:53
5   โรงเรียนบ้านกระสังข์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:44:16
6   โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 15 มิถุนายน 2559 09:21:02
7   โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 มิถุนายน 2559 13:04:20
8   โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 9 มิถุนายน 2559 14:25:58
9   โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 7 มิถุนายน 2559 09:27:20
10   โรงเรียนบ้านจาน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 6 มิถุนายน 2559 13:50:16
11   โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 6 มิถุนายน 2559 09:02:30
12   โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 3 มิถุนายน 2559 14:16:53
13   โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 2 มิถุนายน 2559 08:00:31
14   โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 1 มิถุนายน 2559 16:18:54
15   โรงเรียนบ้านหนองกก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 31 พฤษภาคม 2559 14:46:40
16   โรงเรียนบ้านนาโนน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
17   โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 กันยายน 2558 13:40:12
18   โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 กันยายน 2558 13:07:06
19   โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 4 กันยายน 2558 09:16:34
20   โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 3 กันยายน 2558 13:59:16
21   โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 2 กันยายน 2558 11:41:21
22   โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 2 กันยายน 2558 10:52:46
23   โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 2 กันยายน 2558 09:29:23
24   โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 1 กันยายน 2558 14:12:21
25   โรงเรียนบ้านยางเอือด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 มิถุนายน 2558 13:55:09
26   โรงเรียนบ้านอะลาง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 มิถุนายน 2557 08:59:42
27   บ้านหนองยาง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:01:23
28   โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 มิถุนายน 2557 11:37:16
29   โรงเรียนบ้านหนองผือ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 20 มิถุนายน 2556 14:26:02
30   โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 30 พฤษภาคม 2556 11:21:31
31   โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 21 พฤษภาคม 2556 16:39:57
32   โรงเรียนบ้านดงแดง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 21 พฤษภาคม 2556 16:22:48
33   โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 18 เมษายน 2556 13:28:56
34   โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 08:50:42
35   โรงเรียนบ้านยางบอน (อำพานุสรณ์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2556 05:20:04
36   โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 30 มกราคม 2555 11:10:38
37   โรงเรียนบ้านปะอาว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 24 มกราคม 2555 20:42:27
38   โรงเรียนบ้านพะวร
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 13 มกราคม 2555 01:07:38
39   โรงเรียนบ้านโซงเลง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 12 มกราคม 2555 16:13:13
40   โรงเรียนบ้านหนองแค
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 12 มกราคม 2555 15:59:49
41   โรงเรียนบ้านหนองหงอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 11 มกราคม 2555 14:06:14
42   โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 6 มกราคม 2555 02:23:58
43   โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 มกราคม 2555 11:10:51
44   โรงเรียนบ้านมะฟัก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 4 มกราคม 2555 15:25:55
45   โรงเรียนบ้านโจดม่วง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 4 มกราคม 2555 10:44:31
46   โรงเรียนบ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 ธันวาคม 2554 18:52:42
47   โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 ธันวาคม 2554 15:44:13
48   โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 ธันวาคม 2554 11:59:48
49   โรงเรียนบ้านสะเดา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 ธันวาคม 2554 11:03:34
50   โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 28 ธันวาคม 2554 17:47:43


ทั้งหมด 72 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th