ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยแหน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
2   อนุบาลวังดิน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
3   โรงเรียนบ้านปาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 23 พฤษภาคม 2562 15:21:24
4   ชุมชนบ้านป่าไผ่
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
5   โรงเรียนบ้านดงสักงาม
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 30 พฤษภาคม 2560 09:16:25
6   โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 สิงหาคม 2559 22:41:18
7   โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:04:51
8   โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:39:39
9   โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 12 พฤษภาคม 2559 16:17:03
10   โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 12 มิถุนายน 2558 13:45:31
11   โรงเรียนบ้านป่าพลู
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 5 มิถุนายน 2558 15:28:26
12   โรงเรียนบ้านห้วยหละ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 30 พฤษภาคม 2558 16:00:09
13   โรงเรียนบ้านสันวิไล
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 12:22:44
14   โรงเรียนบ้านแม่เทย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 11:40:46
15   โรงเรียนบ้านดอนมูล (ลำพูน )
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 14 กันยายน 2557 08:49:40
16   โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 12 กันยายน 2557 15:11:54
17   โรงเรียนวัดวังหลวง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 12 กันยายน 2557 11:34:29
18   โรงเรียนบ้านนาทราย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 กันยายน 2557 11:20:19
19   โรงเรียนบ้านวังมน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 9 กันยายน 2557 16:21:15
20   โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 9 กันยายน 2557 13:54:39
21   โรงเรียนบ้านแม่แนต
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 9 กันยายน 2557 10:55:26
22   โรงเรียนวัดร้องธาร
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 8 กันยายน 2557 14:19:05
23   โรงเรียนบ้านห้วยบง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 8 กันยายน 2557 13:45:31
24   โรงเรียนบ้านปวง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 8 กันยายน 2557 11:21:09
25   โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 5 กันยายน 2557 12:27:00
26   โรงเรียนบ้านห้วยแทง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 3 กันยายน 2557 11:35:33
27   โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 3 กันยายน 2557 11:30:18
28   โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 3 กันยายน 2557 11:27:07
29   โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 2 กันยายน 2557 14:40:06
30   โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 2 กันยายน 2557 09:02:43
31   โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 29 สิงหาคม 2557 12:35:41
32   โรงเรียนบ้านแม่แสม
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 26 สิงหาคม 2557 14:58:25
33   โรงเรียนบ้านปางส้าน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 25 สิงหาคม 2557 16:08:54
34   โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 4 มกราคม 2555 13:22:44
35   โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 29 ธันวาคม 2554 11:17:55
36   โรงเรียนบ้านห้วยห้า
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 29 ธันวาคม 2554 10:51:59
37   โรงเรียนบ้านหนองสูน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 28 ธันวาคม 2554 15:15:30
38   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 28 ธันวาคม 2554 15:08:37
39   โรงเรียนบ้านฮั่ว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 27 ธันวาคม 2554 15:00:28
40   โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 27 ธันวาคม 2554 08:56:17
41   โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 26 ธันวาคม 2554 16:20:05
42   โรงเรียนบ้านดอยแดน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 26 ธันวาคม 2554 14:39:25
43   โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 25 ธันวาคม 2554 19:00:57
44   โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 24 ธันวาคม 2554 17:24:38
45   โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 24 ธันวาคม 2554 15:57:03
46   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 24 ธันวาคม 2554 11:18:43
47   โรงเรียนบ้านดง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:06:55
48   โรงเรียนบ้านป่าจี้
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:58:53


ทั้งหมด 48 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th