ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านแม่พริกบน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 24 สิงหาคม 2558 14:51:25
2   โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 14 กันยายน 2557 21:48:23
3   โรงเรียนบ้านสะพาหนิน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 2 กันยายน 2557 16:50:06
4   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 23 พฤษภาคม 2557 21:33:03
5   โรงเรียนศาลาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:48:54
6   โรงเรียนบ้านนาดู่
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 27 กุมภาพันธ์ 2556 13:43:31
7   โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 23 มีนาคม 2555 20:30:39
8   โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 20 มีนาคม 2555 15:43:08
9   โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 16 มีนาคม 2555 15:33:38
10   โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 14 มีนาคม 2555 09:35:05
11   โรงเรียนแสลมวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 8 มีนาคม 2555 09:20:11
12   โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มีนาคม 2555 13:35:39
13   โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 22:46:41
14   โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:53:07
15   โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 10:32:19
16   โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:49:57
17   โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 25 มกราคม 2555 10:44:28
18   โรงเรียนบ้านผาแมว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 19 มกราคม 2555 20:44:57
19   โรงเรียนนายางวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 17 มกราคม 2555 12:08:48
20   โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 17 มกราคม 2555 10:33:32
21   โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 16 มกราคม 2555 22:44:14
22   โรงเรียนบ้านปางอ้า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 15 มกราคม 2555 23:14:40
23   โรงเรียนบ้านนาดง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 15 มกราคม 2555 09:18:04
24   โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 13 มกราคม 2555 21:07:06
25   โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 13 มกราคม 2555 08:50:51
26   โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 17:39:55
27   โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 17:05:46
28   โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 15:23:17
29   โรงเรียนบ้านสามขา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 13:23:39
30   โรงเรียนบ้านแม่เติน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 11:58:48
31   โรงเรียนบ้านท่าผา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 10:32:25
32   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 12 มกราคม 2555 09:36:57
33   โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 11 มกราคม 2555 13:00:51
34   โรงเรียนสันโป่งวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 11 มกราคม 2555 10:54:59
35   โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 11 มกราคม 2555 10:23:04
36   โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 10 มกราคม 2555 15:22:49
37   โรงเรียนบ้านดอนไชย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 10 มกราคม 2555 13:33:41
38   โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 10 มกราคม 2555 09:31:23
39   โรงเรียนวัดสาแล
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 10 มกราคม 2555 09:15:32
40   โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 9 มกราคม 2555 15:43:39
41   โรงเรียนวัดนาแก้ว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 9 มกราคม 2555 13:32:00
42   โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 9 มกราคม 2555 09:14:19
43   โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 19:54:19
44   โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 14:31:12
45   โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 10:58:54
46   โรงเรียนบ้านหลวง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 09:10:27
47   โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 08:58:00
48   โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 6 มกราคม 2555 08:54:38
49   โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 5 มกราคม 2555 11:17:24
50   โรงเรียนบ้านดอนธรรม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 5 มกราคม 2555 09:21:34


ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th