ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดหนองนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
2   โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
3   โรงเรียนบ้านศรีเมือง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
4   โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2563 08:34:59
5   โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
6   บ้านโคกกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
7   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
8   โรงเรียนบ้านคลอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
9   โรงเรียนบ้านเขารวก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 16 มิถุนายน 2560 10:25:42
10   โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2560 12:48:33
11   โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2560 11:25:19
12   โรงเรียนช่องสาริกา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2560 09:39:53
13   โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2560 11:43:05
14   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2560 13:39:10
15   โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2560 15:24:16
16   โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2560 09:41:19
17   โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 29 พฤษภาคม 2560 11:03:18
18   โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรรม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 14:35:00
19   โรงเรียนบ้านซับโศก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 11:03:50
20   โรงเรียนบ้านทุ่งตาเเก้ว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2560 16:14:29
21   โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2558 11:04:21
22   โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 11 กรกฎาคม 2556 12:22:50
23   โรงเรียนบ้านเขาตะแคง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 1 มีนาคม 2556 15:58:41
24   โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 1 มีนาคม 2556 13:25:11
25   โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:01:29
26   โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 09:19:50
27   โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 กุมภาพันธ์ 2556 16:17:07
28   โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:46:38
29   โรงเรียนบ้านวังแขม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:01:57
30   โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 13:26:14
31   โรงเรียนบ้านท่ากรวด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:39:35
32   โรงเรียนบ้านเขาขวาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 มกราคม 2555 10:42:44
33   โรงเรียนบ้านบัวชุม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 6 มกราคม 2555 11:06:37
34   โรงเรียนบ้านห้วยนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 4 มกราคม 2555 15:38:45
35   โรงเรียนบ้านซับจำปา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 3 มกราคม 2555 15:19:51
36   โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:05:45
37   โรงเรียนบ้านเกาะรัง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 29 ธันวาคม 2554 10:32:41
38   โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 28 ธันวาคม 2554 19:05:45
39   โรงเรียนวัดดำรงบุล
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 28 ธันวาคม 2554 09:39:39
40   โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:41:09
41   โรงเรียนวัดโคกสลุง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 12:03:36
42   โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 11:31:01
43   โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 11:18:00
44   โรงเรียนบ้านป่าเขว้า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 16:26:26
45   โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 16:00:55
46   โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 15:42:04
47   โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 15:41:12
48   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 15:31:17
49   โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 14:42:37
50   โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 ธันวาคม 2554 11:43:10


ทั้งหมด 66 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th