ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
2   บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มิถุนายน 2562 13:44:14
3   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
4   บ้านปลาค้าว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
5   บ้านโพนดวนสาวเอ้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
6   บ้านหนองสระหงส์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
7   โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
8   โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
9   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
10   โรงเรียนบ้านโพนหิน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
11   โรงเรียนหนองขามวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
12   โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
13   บ้านหนองหัวคน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
14   โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
15   บ้านหนองหินน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
16   บ้านค้อโนนสว่าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
17   บ้านหนองยางหนองไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
18   บ้านขามป้อม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
19   โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
20   ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
21   บ้านบัวงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
22   บ้านป่าดวนพังหาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
23   โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
24   จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
25   โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
26   โรงเรียนบ้านน้ำคำ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 16 มิถุนายน 2560 12:12:02
27   โรงเรียนดูนบักตู้โนนตาแสง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 16 มิถุนายน 2560 12:05:00
28   โรงเรียนบ้านมะกอก
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2559 09:49:10
29   โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 12 กันยายน 2559 15:41:07
30   โรงเรียนบ้านตลาดไชย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2559 09:54:54
31   โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 สิงหาคม 2559 14:18:36
32   โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 16 พฤษภาคม 2556 10:37:57
33   โรงเรียนบ้านเหนือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 มิถุนายน 2559 09:29:22
34   โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 มิถุนายน 2559 09:20:00
35   โรงเรียนบ้านน้ำคำ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:00:20
36   โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2559 11:35:38
37   โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2559 10:53:39
38   โรงเรียนบ้านโนนจาน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2559 09:28:33
39   โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 มิถุนายน 2559 14:59:57
40   โรงเรียนบ้านเมืองคลอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 มิถุนายน 2559 14:56:10
41   โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 มิถุนายน 2559 14:50:31
42   โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:06:57
43   โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 มิถุนายน 2559 08:02:08
44   โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 มิถุนายน 2559 08:15:26
45   โรงเรียนสามขาพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 29 พฤษภาคม 2559 14:52:07
46   โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 กันยายน 2558 20:48:11
47   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 13:06:11
48   โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:39:55
49   โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:24:58
50   โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2558 10:44:18


ทั้งหมด 320 รายการ 1 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th