ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
2   โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2559 14:54:11
3   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร์ประชานุเคระาห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 17 พฤษภาคม 2559 15:03:50
4   โรงเรียนวัดหนองประทุน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 13:27:43
5   โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 23:58:21
6   โรงเรียนวัดท่าเรือ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 21:32:31
7   โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 17 กันยายน 2556 12:20:07
8   โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 16 กันยายน 2556 11:21:16
9   โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 23 เมษายน 2556 09:22:10
10   โรงเรียนวัดเขาขลุง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 30 มีนาคม 2556 11:16:50
11   โรงเรียนวัดบึงกระจับ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 29 มีนาคม 2556 09:36:06
12   โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 28 มีนาคม 2556 11:46:33
13   โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประนุเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 27 มีนาคม 2556 11:10:44
14   โรงเรียนบ้านหนองสลิด(อดุลย์ทองแพประชาสรรค์
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 26 มีนาคม 2556 16:25:01
15   โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 26 มีนาคม 2556 14:23:36
16   โรงเรียนวัดใหญ่
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 26 มีนาคม 2556 09:26:32
17   โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่207
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 25 มีนาคม 2556 14:10:01
18   โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 25 มีนาคม 2556 12:50:49
19   โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 24 มีนาคม 2556 20:51:22
20   โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 22 มีนาคม 2556 13:53:20
21   โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 19 มีนาคม 2556 16:17:58
22   โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 15 มีนาคม 2556 12:27:48
23   โรงเรียนวัดสระตะโก
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 15 มีนาคม 2556 11:26:19
24   โรงเรียนวัดดอนสาลี
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 14 มีนาคม 2556 10:27:20
25   โรงเรียนวัดดอนพรม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 14 มีนาคม 2556 10:22:27
26   โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 8 มีนาคม 2556 12:49:34
27   โรงเรียนวัดตาผา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 5 มีนาคม 2556 15:30:03
28   โรงเรียนวัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 3 มีนาคม 2556 20:10:15
29   โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 1 มีนาคม 2556 15:08:51
30   โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบำรุง)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2556 20:58:56
31   โรงเรียนวัดหนองม่วง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 19:37:36
32   โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 12:22:12
33   โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 23 กุมภาพันธ์ 2556 12:51:24
34   โรงเรียนบ้านหนองครึม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 23 กุมภาพันธ์ 2556 11:27:55
35   โรงเรียนวัดดีบอน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:34:37
36   โรงเรียนบ้านหนองตาพุด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 220)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2556 12:27:43
37   โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2556 10:12:14
38   โรงเรียนวัดระฆังทอง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 19 กุมภาพันธ์ 2556 19:19:20
39   โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 19 กุมภาพันธ์ 2556 14:13:06
40   โรงเรียนวัดปรกเจริญ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 19 กุมภาพันธ์ 2556 10:16:49
41   โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:27:18
42   โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 18 กุมภาพันธ์ 2556 10:16:32
43   โรงเรียนธรรมาธิปไตย
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 15:33:07
44   โรงเรียนวัดพระศรีอารย์
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 12:35:12
45   โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 12:25:17
46   โรงเรียนวัดเหนือ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 10:06:35
47   โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 12 กุมภาพันธ์ 2556 11:09:15
48   โรงเรียนบ้านพุลุ้ง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:40:06
49   โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:53:51
50   โรงเรียนวัดสระสี่มุม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:47:44


ทั้งหมด 146 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th