ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนห้วยพลู
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 12:53:08
2   บ้านโคกวังสาร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
3   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 11 กันยายน 2556 15:52:55
4   โรงเรียนวัดท่ามะขาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 25 สิงหาคม 2556 20:57:06
5   โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 8 สิงหาคม 2556 16:14:30
6   โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 5 สิงหาคม 2556 20:26:53
7   โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 5 สิงหาคม 2556 19:09:11
8   โรงเรียนบ้านหนองดู่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 4 สิงหาคม 2556 22:12:40
9   โรงเรียนบ้านผารังหมี
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 10:46:34
10   โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 09:34:59
11   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 2 สิงหาคม 2556 09:01:49
12   โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 1 สิงหาคม 2556 10:05:48
13   โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 29 มิถุนายน 2556 11:50:25
14   โรงเรียนบ้านน้ำปาด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 28 มิถุนายน 2556 12:50:29
15   โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 มิถุนายน 2556 14:05:08
16   โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 มิถุนายน 2556 13:51:56
17   โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 26 มิถุนายน 2556 16:40:42
18   โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 26 มิถุนายน 2556 14:22:50
19   โรงเรียนวัดพันชาลี
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 26 มิถุนายน 2556 13:30:16
20   โรงเรียนบ้านนาพราน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 26 มิถุนายน 2556 11:10:41
21   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 26 มิถุนายน 2556 10:53:43
22   โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 25 มิถุนายน 2556 20:41:35
23   โรงเรียนวัดดงข่อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 25 มิถุนายน 2556 18:45:33
24   โรงเรียนวัดวังพิกุล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 25 มิถุนายน 2556 18:42:30
25   โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 22:03:07
26   โรงเรียนบ้านหินประกาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 21:52:58
27   โรงเรียนศึกษาลัย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 14:20:08
28   โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 13:10:59
29   โรงเรียนบ้านเข็ก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 09:50:25
30   โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 24 มิถุนายน 2556 09:34:55
31   โรงเรียนบ้านเขาดิน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มิถุนายน 2556 09:28:53
32   โรงเรียนบ้านซำรัง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 22 มิถุนายน 2556 20:38:02
33   โรงเรียนวัดโคกสลุด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 22 มิถุนายน 2556 20:32:40
34   โรงเรียนบ้านเจริญผล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 21 มิถุนายน 2556 16:43:49
35   โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 21 มิถุนายน 2556 12:52:01
36   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 20 มิถุนายน 2556 12:03:24
37   โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 23:26:32
38   โรงเรียนสนามคลีตะวันออก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 15:08:54
39   โรงเรียนบ้านวังขวัญ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 12:56:06
40   โรงเรียนบ้านน้ำยาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 09:09:29
41   โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 08:37:27
42   โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 18 มิถุนายน 2556 06:32:28
43   โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2556 19:41:27
44   โรงเรียนบ้านผาท่าพล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2556 13:46:46
45   โรงเรียนบ้านหนองพระ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2556 10:48:03
46   โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 16 มิถุนายน 2556 16:40:34
47   โรงเรียนบ้านสะเดา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 15 มิถุนายน 2556 05:15:48
48   โรงเรียนราษฎร์ดำริ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 มิถุนายน 2556 19:46:19
49   โรงเรียนบ้านลำภาศ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 มิถุนายน 2556 12:12:32
50   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 มิถุนายน 2556 10:50:06


ทั้งหมด 68 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th