ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
2   บ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 กันยายน 2562 16:25:44
3   โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
4   โรงเรียนบ้านบึงลี
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 มิถุนายน 2560 20:26:02
5   โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:33:14
6   โรงเรียนบ้านแหลมรัง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 4 กันยายน 2558 14:01:49
7   โรงเรียนวัดขวาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 24 สิงหาคม 2558 21:54:39
8   โรงเรียนบ้านเนินทราย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 24 สิงหาคม 2558 12:02:33
9   โรงเรียนวัดคงคาราม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 18 สิงหาคม 2558 13:37:07
10   โรงเรียนอนุบาลโพทะเล
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 14 สิงหาคม 2558 15:29:49
11   โรงเรียนบ้านบึงประดู่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 14 สิงหาคม 2558 13:53:16
12   โรงเรียนวังก้านเหลือง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 15 มิถุนายน 2558 09:50:26
13   โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 8 มิถุนายน 2558 12:49:01
14   โรงเรียนวัดท่าปอ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 27 พฤษภาคม 2557 13:42:29
15   โรงเรียนวัดเขาส้าน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2556 22:38:36
16   โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 29 สิงหาคม 2556 14:18:52
17   โรงเรียนวัดลำประดากลาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 29 สิงหาคม 2556 11:00:20
18   โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 28 สิงหาคม 2556 10:33:34
19   โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 28 สิงหาคม 2556 08:18:20
20   โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 26 สิงหาคม 2556 15:25:50
21   โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 26 สิงหาคม 2556 13:21:15
22   โรงเรียนวัดวังกระชัน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 สิงหาคม 2556 08:35:59
23   โรงเรียนวัดบางเบน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 21 สิงหาคม 2556 17:04:57
24   โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 20 สิงหาคม 2556 08:32:31
25   โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 19 สิงหาคม 2556 11:12:35
26   โรงเรียนบ้านเนินแค
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:47:50
27   โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 18 สิงหาคม 2556 21:30:17
28   โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 16 สิงหาคม 2556 09:05:55
29   โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 15 สิงหาคม 2556 14:32:47
30   โรงเรียนบ้านเขาโล้น
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 9 พฤษภาคม 2556 13:39:26
31   โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 7 พฤษภาคม 2556 10:09:29
32   โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 24 เมษายน 2556 13:57:13
33   โรงเรียนบ้านหนองบัว
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 23 เมษายน 2556 10:57:27
34   โรงเรียนบ้านวังกะทะ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 19 เมษายน 2556 14:49:05
35   โรงเรียนบ้านเขาพนมกาวหนองนกยาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 19 เมษายน 2556 12:03:01
36   โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 18 เมษายน 2556 12:54:01
37   โรงเรียนบ้านวังแดง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 17 เมษายน 2556 17:48:32
38   โรงเรียนวัดบ้านตาล
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 12 เมษายน 2556 13:41:24
39   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 12 เมษายน 2556 12:38:15
40   โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 10 เมษายน 2556 23:09:20
41   โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 10 เมษายน 2556 16:21:01
42   โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 10 เมษายน 2556 13:31:59
43   โรงเรียนวัดป่าเรไร
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 10 เมษายน 2556 12:06:21
44   โรงเรียนบ้านเขาพระ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 9 เมษายน 2556 21:45:51
45   โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 5 เมษายน 2556 14:39:26
46   โรงเรียนวัดคลองข่อย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 6 มีนาคม 2555 13:22:47
47   โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 13:24:16
48   โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์"
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 10:06:02
49   โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 09:47:58
50   โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 28 กุมภาพันธ์ 2555 17:42:09


ทั้งหมด 117 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th