ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านต้นสน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 25 ธันวาคม 2563 13:51:41
2   โรงเรียนวัดเขาวงก์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
3   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
4   โรงเรียนวัดโรจนาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 31 สิงหาคม 2563 10:21:46
5   โรงเรียนวัดท่านางพรหม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 13 กรกฎาคม 2563 09:32:38
6   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 23 สิงหาคม 2562 16:06:43
7   โรงเรียนบ้านเทพราช
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 8 พฤษภาคม 2562 12:00:06
8   โรงเรียนวัดลอน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
9   โรงเรียนวัดควนเผยอ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
10   โรงเรียนวัดบางขวน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2560 14:50:18
11   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 มิถุนายน 2560 15:20:20
12   โรงเรียนปากพะยูน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
13   โรงเรียนวัดตะโหมด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2559 09:21:46
14   โรงเรียนมิตรมวลชน ๑
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 31 พฤษภาคม 2559 08:39:13
15   โรงเรียนวัดท่าควาย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 19 พฤษภาคม 2559 12:59:40
16   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 17 พฤษภาคม 2559 10:41:05
17   โรงเรียนวัดสังฆวราราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
18   โรงเรียนบ้านท่าลาด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 13 กันยายน 2558 20:45:27
19   โรงเรียนบ้านควนยวน(พัทลุง)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 13:58:16
20   โรงเรียนวัดฝาละมี
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 09:32:43
21   โรงเรียนวัดโตนด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 15:04:17
22   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 10:44:14
23   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 7 กันยายน 2558 11:12:56
24   โรงเรียนบ้านหนองธง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 กันยายน 2558 11:06:01
25   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 1 กันยายน 2558 14:58:39
26   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2558 15:56:26
27   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 29 พฤษภาคม 2558 11:30:59
28   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 26 พฤษภาคม 2558 05:44:34
29   โรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 25 พฤษภาคม 2558 09:52:33
30   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 15:05:26
31   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 09:04:48
32   โรงเรียนวัดพังกิ่ง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 6 สิงหาคม 2557 09:04:27
33   โรงเรียนวัดไทรพอน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 14 มิถุนายน 2557 15:25:47
34   โรงเรียนวัดรัตนวราราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 12 มิถุนายน 2557 19:35:19
35   โรงเรียนบ้านท่าเชียด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 12 มิถุนายน 2557 14:06:02
36   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2557 14:27:33
37   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2557 09:21:28
38   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2557 17:19:55
39   โรงเรียนบ้านปากพล
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 5 มิถุนายน 2557 12:04:54
40   โรงเรียนวัดควนขี้เเรด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2557 10:04:43
41   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 มิถุนายน 2557 14:54:44
42   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 มิถุนายน 2557 03:15:29
43   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 2 มิถุนายน 2557 14:00:27
44   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 30 พฤษภาคม 2557 13:55:49
45   โรงเรียนบ้านพน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 30 พฤษภาคม 2557 09:37:55
46   โรงเรียนวัดหัวควน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 30 พฤษภาคม 2557 09:15:14
47   โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 28 พฤษภาคม 2557 12:46:43
48   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤษภาคม 2557 15:19:54
49   โรงเรียนวัดพระเกิด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤษภาคม 2557 14:54:12
50   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 กันยายน 2556 20:45:00


ทั้งหมด 71 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th