ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านน้ำมิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 31 พฤษภาคม 2562 13:46:47
2   โรงเรียนบ้านแฮะ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 25 กันยายน 2560 15:07:28
3   โรงเรียนบ้านน้ำปุก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 20 กันยายน 2560 20:24:32
4   โรงเรียนบ้านนาอ้อม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
5   โรงเรียนบ้านหนุน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
6   โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 14 มิถุนายน 2559 09:06:45
7   โรงเรียนบ้านบุญเรือง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2559 15:32:52
8   โรงเรียนบ้านสบขาม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 8 มิถุนายน 2559 14:04:46
9   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 6 มิถุนายน 2559 19:00:58
10   โรงเรียนบ้านแวน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 16 พฤษภาคม 2559 14:05:14
11   โรงเรียนบ้านสา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 16 พฤษภาคม 2559 13:37:39
12   โรงเรียนบ้านฮวก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 15 พฤษภาคม 2559 20:09:38
13   โรงเรียนบ้านร่องแมด
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 12:22:35
14   โรงเรียนบ้านปง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:49:14
15   โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 11 สิงหาคม 2558 12:19:42
16   โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:36:46
17   โรงเรียนบ้านสบบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 10 มิถุนายน 2558 14:12:15
18   โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 8 มิถุนายน 2558 08:23:45
19   โรงเรียนบ้านวังบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 2 มิถุนายน 2558 20:05:30
20   โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 4 พฤษภาคม 2558 19:50:57
21   โรงเรียนบ้านป่าคา
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 26 สิงหาคม 2557 11:04:20
22   โรงเรียนบ้านสีพรม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 22 สิงหาคม 2557 15:34:45
23   โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 21 สิงหาคม 2557 13:28:35
24   โรงเรียนบ้านดู่
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 19 สิงหาคม 2557 14:29:08
25   โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:30:08
26   โรงเรียนบ้านสบทุ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:42
27   โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 4 มิถุนายน 2556 14:14:58
28   โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 4 มิถุนายน 2556 14:13:24
29   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 4 มิถุนายน 2556 08:15:55
30   โรงเรียนบ้านควรดง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 15 พฤษภาคม 2556 11:05:57
31   โรงเรียนบ้านสันติสุข
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 3 พฤษภาคม 2556 15:07:13
32   โรงเรียนบ้านปงใหม่
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 1 พฤษภาคม 2556 14:31:31
33   โรงเรียนบ้านสะแล่ง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 23:51:16
34   โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 21:11:13
35   โรงเรียนบ้านป่าสัก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 17:47:43
36   โรงเรียนบ้านสถาน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 17:36:08
37   โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 16:36:37
38   โรงเรียนบ้านแก
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 30 เมษายน 2556 16:35:41
39   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 29 เมษายน 2556 16:38:38
40   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 29 เมษายน 2556 10:50:49
41   โรงเรียนบ้านฝายกวาง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 29 เมษายน 2556 10:48:14
42   โรงเรียนบ้านแม่ทาย
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 29 เมษายน 2556 10:37:54
43   โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 เมษายน 2556 19:03:11
44   โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 28 เมษายน 2556 11:27:57
45   โรงเรียนบ้านนาบัว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 27 เมษายน 2556 19:08:35
46   โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 27 เมษายน 2556 16:04:14
47   โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 26 เมษายน 2556 14:16:46
48   โรงเรียนบ้านน้ำจุน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 26 เมษายน 2556 13:50:15
49   โรงเรียนบ้านยางขาม
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 26 เมษายน 2556 09:44:03
50   โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 26 เมษายน 2556 07:21:56


ทั้งหมด 118 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th