ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
2   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มิถุนายน 2560 10:00:55
3   โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 4 มิถุนายน 2559 17:17:20
4   โรงเรียนวัดบันลือธรรม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 16:02:55
5   โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 13:05:26
6   โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรรราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 05:42:30
7   โรงเรียนวัดสามเรือน (อำเภอบางปะอิน)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 พฤษภาคม 2556 08:48:17
8   โรงเรียนวัดไชยภูมิ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 30 เมษายน 2556 18:37:14
9   โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 30 เมษายน 2556 17:38:09
10   โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 30 เมษายน 2556 17:15:14
11   โรงเรียนวัดอัมพวา(วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 30 เมษายน 2556 14:23:40
12   โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 30 เมษายน 2556 09:35:15
13   โรงเรียนบ้านบางกระสั้น
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2556 13:30:09
14   โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:31:20
15   โรงเรียนวัดเชิงท่า
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 กุมภาพันธ์ 2556 08:12:19
16   โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2556 06:52:24
17   โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:41:12
18   โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 08:54:39
19   โรงเรียนวัดรางจระเข้
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2556 10:33:21
20   โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:05
21   โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:23:02
22   โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:55:48
23   โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:07:00
24   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2555 14:30:03
25   โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2555 07:45:35
26   โรงเรียนวัดสุนทราราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 31 มกราคม 2555 13:50:58
27   โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม(นิติเกษตรบำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 23 มกราคม 2555 14:29:36
28   โรงเรียนวัดสุคนธาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 23 มกราคม 2555 08:41:51
29   โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 21 มกราคม 2555 12:57:05
30   โรงเรียนวัดวังชะโด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 21 มกราคม 2555 11:54:07
31   โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 21 มกราคม 2555 11:45:21
32   โรงเรียนวัดโพธิ์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 20 มกราคม 2555 09:45:15
33   โรงเรียนวัดบ้านแค
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 20 มกราคม 2555 09:23:42
34   โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 20:24:21
35   โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 14:53:44
36   โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง(นิยมประมุข)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 13:54:17
37   โรงเรียนวัดกระแชง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 12:16:54
38   โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 11:20:46
39   โรงเรียนวัดสามตุ่ม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 10:25:47
40   โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มกราคม 2555 08:45:23
41   โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 23:21:43
42   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 14:52:37
43   โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 14:43:04
44   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 14:06:55
45   โรงเรียนวัดแจ้ง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 13:52:35
46   โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 13:29:01
47   โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 09:56:03
48   โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 09:42:20
49   โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 09:34:37
50   โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 18 มกราคม 2555 08:26:38


ทั้งหมด 144 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th