ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านปลักปรือ
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 2 มิถุนายน 2560 10:03:23
2   โรงเรียนวัดเกาะหวาย
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 8 มิถุนายน 2557 09:53:17
3   โรงเรียนวัดธนาภิมุข
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 12 กุมภาพันธ์ 2556 12:27:13
4   โรงเรียนบ้านคลองทราย
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 13:49:42
5   โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 11:25:31
6   โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 15:19:45
7   โรงเรียนวัดมะกรูด
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:40:41
8   โรงเรียนวัดภมรคติวัน
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:38:10
9   โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:36:03
10   โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:34:51
11   โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:30:57
12   โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:26:38
13   โรงเรียนวัดสุนทรวารี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:22:11
14   โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:21:24
15   โรงเรียนบ้านาเกตุ
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:28
16   โรงเรียนบ้านควนแตน
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:13
17   โรงเรียนวัดทรายขาว
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:14:57
18   โรงเรียนวัดป่าสวย
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:11:34
19   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:11:28
20   โรงเรียนวัดบุพนิมิต
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:06:35
21   โรงเรียนบ้านชะเมา
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:05:03
22   โรงเรียนวัดนาประดู่
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:00:34
23   โรงเรียนบ้านต้นโตนด
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 13:58:28
24   โรงเรียนบ้านตรัง
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 13:53:44
25   โรงเรียนวัดนิคมสถิต
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 13:51:02


ทั้งหมด 25 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th